Södermanlands län

Information om övningen Aurora 17 i Södermanlands län.

Våra hemtransporter

Från onsdagen den 27 september transporteras övningsdeltagarna hem på vägarna runt om i Sverige. Ingen väg kommer helt att stängas av men trafiken kan komma att påverkas.

Läs mer om transporterna

Skavsta

 • Ökad verksamhet med Saab SFO målflyg (både turbopropp och jet) från Skavsta flygplats sker från tisdag den 19 september till onsdag den 27 september. Flygning sker tidvis även dygnet runt.

Strängnäs

 • Omgruppering av militära förband från övningsområdet i Enköping till övningsområden söder om Mälaren sker under helgen 23 september till 25 september med större trafikmängder genom Enköping via riksväg 55 (Enköping – Strängnäs) och bort till riksväg 56 (Västerås - Eskilstuna).
 • Från söndag 24 september till onsdag 27 september kommer området söder om Strängnäs mot Oxelösund tydligt att beröras av tung militär trafik och övning på allmänna vägar. Särskilt berörda områden är de kring väg 223 och 224 samt angränsande vägar. Därtill kommer förband även att röra sig på civil mark, efter avtal med markägare.

Nyköping/Oxelösund/Gnesta

 • Under söndag 24 september och till och med onsdag 27 september kommer området söder om Strängnäs mot Oxelösund tydligt att beröras av tung militär trafik och övning på allmänna vägar. Under tiden 25 september klockan 16.00 till 27 september 08.00 kommer väg 224 att vara avstängd för all trafik i båda riktningarna. Välj annan väg.

  Samtliga vägar inom området söder om väg 57 till E4 mellan Gnesta – Flen, Nyköping – Trosa – Stigtomta är berörda.

  Undvik om möjligt vägarna 223 och 224 i båda riktningarna.

  På vägarna kommer tunga fordon såsom stridsvagnar och andra stridsfordon att röra sig. Kör ej upp för nära dessa fordon och passage av dessa sker efter tecken från personalen. Trafikposter eller militärpolis kommer att finnas på vägarna. Följ deras anvisningar. Därtill kommer förband även att röra sig på civil mark, efter överenskommelser med markägare.
 • Ökad verksamhet med amfibieförband samt hemvärn i och omkring Oxelösund med stridsbåtar, svävare och trossbåtar från söndag 24 september till onsdag 27 september. Verksamhet dygnet runt.
 • I övningens avslutande skede ska samtliga förband som befinner sig i regionen transportera sig hem till sina respektive orter, vilket medför en ökad belastning på vägar från området kring Nyköping och Oxelösund under onsdagen 27 september och torsdagen 28 september.

Västerljung

 • Ökad verksamhet med amfibie- mark samt helikopterförband i och omkring Västerljung från tisdag morgon 26 september till onsdag 27 september (lunchtid). Verksamhet dygnet runt.

Trosa skärgård

 • Skarpskjutning med artilleri onsdag 27 september mot skjutfält på Askö.

Gnesta/Björnlunda

 • I och omkring Gnesta och Björnlunda blir det tydlig militär närvaro 23 till 28 september. Under lördagen och söndagen 23 till 24 september kommer det att ske förflyttningar in i området. Måndagen och tisdagen 25 och 26 september äger övningen rum. 27 och 28 september sker det förflyttningar ut ur Gnesta.

  Övningen kommer att genomföras både norr och söder om Gnesta tätort. I och omkring Björnlunda genomförs en hel del övningsaktiviteter. Det är inga övningar planerade i centrala Gnesta. Det här kommer påverka den civila trafiken framförallt på vägarna 223, 224 och 57. Det innebär också att det kan bli en del trängsel på vägarna med ökat antal fordon och sänkta hastigheter.
 • Måndag till torsdag 25-28 september kommer väg 224 tidvis att vara avstängd söder om Gnesta, övrig tid dessa dagar kommer det att vara mycket begränsad framkomlighet. Vi rekommenderar att civil trafik väljer vägar öster om sjön Sillen ner mot Vagnhärad.

  Försvarsmakten kommer att skylta vid de vägar som blir berörda av begränsad framkomlighet och avstängningar. Information kommer löpande ut via trafikradion under övningen så att du kan hålla dig uppdaterad om trafikläget.

  Det finns också förutbestämda ”stridsbubblor” där soldater kommer att röra sig i terräng. I dessa fall har samverkan skett med berörda markägare och det kommer att vara noggrant skyltat.