Uppsala län

Information om övningen Aurora 17 i Uppsala län.

Våra hemtransporter

Från onsdagen den 27 september transporteras övningsdeltagarna hem på vägarna runt om i Sverige. Ingen väg kommer helt att stängas av men trafiken kan komma att påverkas.

Läs mer om transporterna

Uppsala

  • Ökad verksamhet med helikopter och stridsflyg på Uppsala/Ärna flygplats sker från och med måndag 18 september till och med onsdag 27 september. Flygning sker tidvis även dygnet runt.
  • Tisdagen den 19 september under eftermiddag och kväll sker transporter med tunga stridsfordon i Uppsala. Transporterna utgår från Boländerna via Björkgatan, Kungsängsleden, Almungevägen ut till E4:an och sedan norrut. Avfart från E4:an sker vid Uppsala norra mot Bärbyleden och vidare till Uppsala garnison. Senare under kvällen sker transporter med tunga släpfordon från Uppsala garnison till Enköping via väg 55.
  • Under torsdag 21 september och fredag 22 september kommer många förband att omgruppera från Enköpingsområdet mot Uppsala och området norr om Stockholm. Detta medför större belastning på vägnäten i dessa områden – E18, riksväg 55, väg 255, 263 och 269.

Enköping

  • Mycket av den militära trafiken leds inledningsvis, måndag 18 september till onsdag 20 september, in mot övningsområdet via cirkulationsplatsen riksväg 70/Torstunavägen vid Ingo/Dinner på vägen mot Fjärdhundra. Under torsdag 21 september och fredag 22 september kommer många förband att omgruppera mot Arlanda och området norr om Stockholm via Ekolsund, Skokloster och även över Uppsala. Detta medför större belastning på vägnäten i dessa områden. Exempelvis enligt nedan.
  • E18 är avstängd mellan klockan 06:00 - 14:00 fredagen den 22 september mellan Enköping och Bålsta i riktning mot Stockholm. Omledning tpl 143 Enköping via väg 55, 263 och Enköpingsvägen vidare till Bålsta till tpl 146 vidare ut på E18.
  • Omgruppering av militära förband från Enköpingsområdet till övningsområden söder om Mälaren sker under helgen 23 september till 25 september med större trafikmängder genom Enköping. Områden som berörs är främst riksväg 55 (Enköping – Strängnäs) och bort till riksväg 56 (Västerås - Eskilstuna).
  • Enköpings närövningsområde kommer mellan 18 september och 24 september att nyttjas av stridsfordon varför allmänheten ej får beträda fältet, det kan medföra stor risk för skada för den som kommer i vägen för ett stridsfordon. Detta gäller dygnets alla timmar. Läs skyltar, passera ej förbi eventuella bommar/bockar då detta kan vara mycket farligt.
  • Huvuddelen av förbanden kommer vara grupperade i området norr om Enköping upp mot Fjärdhundra samt österut mot Örsundsbro/Litslena/Ekolsund. Försvarsmakten kommer i stor utsträckning nyttja de stora vägarna i området såsom E18, gamla E18, riksväg 55 samt riksväg 70. Förband kommer inom övningen även nyttja det mindre allmänna vägnätet men även enskilda vägar efter samverkan med markägare. Detta medför att det kan ta längre tid än normalt för allmänheten att åka till och från jobbet, hämta barn på skola/förskola med mera. 

Skokloster

  • En övergång över vattendrag, mellan Skokloster och Källbo, kommer att anläggas i form av en färja som kommer att transportera förband över vattnet i omgångar. Byggnation och färdigställande av färjeläge kommer att ske från torsdag 21 september till fredag 22 september. Trafikering kommer att ske främst under fredagen. Efter genomförd trafikering kommer färjan att avvecklas.

Örsundsbro

  • I Örsundsbro kommer Försvarsmakten med stöd av Trafikverket att bygga två broar över Örsundsån. Byggnation av broarna kommer att ske från torsdag 21 september till lördag 23 september. Trafikering kommer främst att ske under fredagen den 22 september. Efter genomförd trafikering kommer nedmontering av broarna att ske vilket bedöms vara avslutat på måndagen 26 september. Detta innebär hög militär närvaro inne i samhället samt hög trafikbelastning i samband med att förband ska röra sig över bron och vidare mot Uppsala/Arlanda.