enheter på 12:e motoriserade skyttebataljonen

På 12:e motoriserade skyttebataljonen finns en stab och fem kompanier. Här kan du läsa mer om dessa och vad arbetet på respektive avdelning innebär.

12:e motoriserade skyttebataljonen övar.
12:e motoriserade skyttebataljonen övar.
Precis som övriga krigsförband verkar 12:e motoriserade skyttebataljonen både nationellt och vid behov internationellt. Närheten till Stockholm präglar inriktningen för krigsförbandets träning där strid i bebyggelse utgör ett särskilt fokus. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
12:e motoriserade skyttebataljonen övar.
Precis som övriga krigsförband verkar 12:e motoriserade skyttebataljonen både nationellt och vid behov internationellt. Närheten till Stockholm präglar inriktningen för krigsförbandets träning där strid i bebyggelse utgör ett särskilt fokus. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
12:e motoriserade skyttebataljonen övar.
Precis som övriga krigsförband verkar 12:e motoriserade skyttebataljonen både nationellt och vid behov internationellt. Närheten till Stockholm präglar inriktningen för krigsförbandets träning där strid i bebyggelse utgör ett särskilt fokus. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten

bataljonstaben

Bataljonsstaben består av ett 30-tal officerare och specialistofficerare som leder och planerar bataljonens verksamhet.

120:E STAB- OCH UNDERSTÖDSKOMPANIET

De sex plutonerna på stab- och understödskompaniet har olika inriktningar som tillsammans bidrar med viktig kompetens till 12:e motoriserade skyttebataljonen. De sköter bland annat samband,  röjning av minor, fördröjning av motståndaren, underrättelseverksamhet samt försörjning av mat och materiel.

Ledningsplutonen är sambandsexperterna på bataljonen. De understödjer staben i dess vardagliga arbete samt upprättar den så kallade ledningsplatsen, vilket är den plats man leder och samordnar verksamheten från.  Plutonen avdelar också signalister som sköter stabens samband med övriga kompanier.

Stab- och trossplutonen är 120:e kompaniets stöd avseende logistik och ledning. Ledningsgruppen på plutonen stödjer kompaniledningen med ledningsförmåga. Driftstödsgruppen är de inom kompaniet som hanterar underhåll och reparationer av fordon och vapen. Trossgruppen försörjer alla plutoner på kompaniet med drivmedel, ammunition, mat och vatten. Plutonens soldater förväntas ta ett stort eget ansvar då grupperna ofta jobbar självständigt.  

Granatkastarplutonerna understödjer infanteristriden med indirekt eld. De två granatkastarplutonerna levererar spräng-, rök-, lys- och pansarbrytande hårdmålsgranater. Plutonerna verkar med 120 millimeter GRK-pjäser och använder utöver dessa kulsprutor, pansarskott och minor för att genomföra försvars- och fördröjningsstrid. Plutonerna kan även övergå till 80 millimeter GRK-pjäser – dessa bärs då av pjäsgrupperna.
GRK-systemet är centralt i bataljonens strid och pjäserna är bataljonens tyngsta vapensystem. Tjänsten på granatkastarpluton bygger därför på snabba tempoväxlingar och stor noggrannhet.

Stormpionjärpluton är en pionjärpluton. Om bataljonen stöter på hinder är det pionjärplutonens uppgift att röja undan hindret på olika sätt. Det kan till exempel handla om att spränga bort minor med hjälp av olika maskiner eller att bygga övergångar över mindre vattendrag.  Som anställd vid stormpionjärplutonen behöver du ha goda färdigheter i strid både på enskild nivå, på gruppnivå och tillsammans med hela plutonen.

Spaningsplutonen bidrar med viktig underrättelseinformation till bataljonen. De håller koll på kommande anfallsvägar och anfallsmål för förbandet.  Plutonens arbete bidrar till hur man beslutat sig för att genomföra anfallet mot motståndaren. Plutonen kan framrycka i både dagsljus och mörker, vilket ställer stora krav på den enskilde soldatens fysik och uthållighet.

121:a, 122:a och 123:e kompaniet

Dessa är bataljonens tre manöverkompanier. Kompanierna är  likadant uppbyggda och var och ett består av tre stycken skytteplutoner, en stab- och trosspluton samt en pansarvärnsrobot-tropp. Soldaterna transporteras i pansarterrängbil 360 och strider till fots. Årligen grundutbildas ett av dessa kompanier där rekryterna efter genomförd utbildning blir placerade som deltidssoldater.

124:e kompaniet

124:e trosskompaniet består av en stormpionjärpluton, en underhållspluton, en reparationspluton, en sjukvårdspluton och en stab- och trosspluton. Plutonerna understödjer bataljonen med fältarbeten, förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst och försvarsmedicin. Vid stormpionjärplutonen arbetar i huvudsak heltidsanställda soldater som till vardags tjänstgör vid 120:e kompaniet. De övriga plutonerna bemannas däremot med deltidsanställda soldater.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat