Marinens musikkår

Marinens musikkår är både en harmonikår för paradmusik och en symfonisk blåsorkester för konsertsammanhang.

Marinens musikkår. Foto: Jörgen Ragnarsson
Marinens musikkår, Vaktparad Foto: Mats Engfors/Fotographic
Marinens musikkår, Konsert Foto: Carl-Johan Björkman/Försvarsmakten
Marinens musikkår, statsbesök Foto: Mats Engfors/Fotographic
Marinens musikkår, Oslo Tattoo 2016 Foto: Carl-Johan Björkman,Försvarsmakten

Marinens musikkår har anor sedan 1680-talet och har verkat i obruten linje sedan dess. Musikkåren är i dag en av Försvarsmaktens tre musikkårer och består av 30 heltidsanställda musiker och är den musikkår som är stationerad i Karlskrona.

Marinens musikkårs historia

Marinens musikkår har anor sedan 1680-talet då Karl den XI:s regering fastslog att krigsmakten skulle ha musiker som inte hade rent krigiska uppgifter. Sedan dess har det alltid funnits någon form av musikkår i Karlskrona. Det som idag kallas för Marinens musikkår härstammar från "Flottans musikkår" som bildades 1862. Musikkåren har som mest bestått av 45 anställda på grund av att man skulle kunna skicka mindre ensembler med fartygen i kustflottan på längre resor. Dagens namn fick musikkåren 1957.

Företrädare för Försvarsmakten

Marinens musikkår har uppdrag inom hela Försvarsmakten och verkar både i Sverige och utomlands. Musikkåren har även utfört ett flertal uppdrag mot internationella styrkor i insatsområden med både ceremonimusik och underhållning. I Sverige handlar det om över 100 årliga framträdanden vid officiella statsbesök, kungliga audienser, högvakter, förbandsspelningar, tattoon och konserter för allmänheten.

Marinens musikkår har även en konsertverksamhet tillgänglig för allmänheten där repertoaren spänner brett över olika blåsmusikgenrer och riktar sig till olika målgrupper, allt för att möta ny publik. I samband med dessa framträdanden verkar musikkåren för marknadsföring och rekrytering åt Försvarsmakten.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 550
Så har vi räknat