Livbataljonen

Livbataljonen är det insatsförband som i händelse av kris och krig har till uppgift att förstärka skyddet av rikets och Försvarsmaktens ledning. I fredstid ansvarar bataljonen för den statsceremoniella verksamheten inom Försvarsmakten, samt verkar som skyddsvakter vid de kungliga slotten.

Förberedelser inför beriden högvakt, Kavallerikasern.
Se filmen om Livbataljonen. Film: Karl-Johan Thorstensson/Försvarsmakten Foto: Amanda Nilsson/Försvarsmakten
Audiens vid Stockholms slott. Soldater från livkompaniet tar emot statsbesök inne på borggården på Stockholms slott.
Livkompaniet är en av enheterna på Livbataljonen. Här genomför vi audiens på Stockholms slott då ambassadörer från olika länder var på besök. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
Soldater från livkompaniet; Livbataljon, genomför övning i Stockholm. Bland annat åker förbandet tunnelbana.
En av Livbataljonens uppgifter är att förstärka skyddet av rikets centrala och militära ledning i händelse av krig. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Soldater från livbataljonen rider i parad på bruna hästar.
Delar av Livbataljonen står för de beridna delarna av den statsceremoniella verksamheten genom beridna eskorter och vaktparader. Foto: Rebecka Brandt/Försvarsmakten

Livbataljonen är ett insatsförband med mycket varierande uppgifter. I krigstid ska förbandet kunna förstärka skyddet av viktiga objekt i Stockholmsområdet. Därför utbildas och tränas bataljonen i huvudsak för strid i bebyggelse, men likaså för strid i skogsmiljö. Varje år genomförs övningar med olika inriktningar för att höja och bredda förbandets kompetenser. 

Under fredstid är den statsceremoniella verksamheten, såsom högtidliga ceremonier, en stor uppgift för bataljonen. De verkar också som skyddsvakter samt genomför stridsutbildning. I enlighet med en lång tradition som sträcker sig ända tillbaka till 1523 så bevakas slotten i Stockholm och Drottningholm, numera en stor del av året, av Livbataljonen. Högvakten är ett av Stockholms populäraste turistmål, och det är framför allt uppskattat att titta på när vaktparaden marscherar till slottet och genomför högvaktsavlösningen. När bataljonen utövar ceremonitjänst används en paraduniform som är en uniformsmodell från sent 1800-tal. Kompanierna bär den mörkblå och skvadronerna bär den mellanblå.

Arbetet på Livbataljonen har ofta ett högt tempo och olika arbetsuppgifter varvas för att högsta effekt ska uppnås vid genomförandet. Exercis är ett bra exempel på något som oftast övas kort och intensivt för att få så bra kvalitet som möjligt. Exercis är ett annat ord för att på ett fastställt sätt utföra en handling, exempelvis de varierande rörelserna som görs vid de olika ceremonier som Livbataljonen deltar i.

Att vara anställd vid Livbataljonen ställer höga krav på personligt uppträdande då personalen är ansiktet utåt för Försvarsmakten och Sverige vid genomförandet av olika ceremonier.  

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat