Livbataljonen är ett insatsförband med mycket varierande uppgifter – från skyddet av Stockholm till högvakt och parad, både till häst och till fots.

Förberedelser inför beriden högvakt, Kavallerikasern.
Se filmen om Livbataljonen. Film: Karl-Johan Thorstensson/Försvarsmakten Foto: Amanda Nilsson/Försvarsmakten
Audiens vid Stockholms slott. Soldater från livkompaniet tar emot statsbesök inne på borggården på Stockholms slott.
Livkompaniet är en av enheterna på Livbataljonen. Här genomför vi audiens på Stockholms slott då ambassadörer från olika länder var på besök. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
Soldater från livkompaniet; Livbataljon, genomför övning i Stockholm. Bland annat åker förbandet tunnelbana.
En av Livbataljonens uppgifter är att förstärka skyddet av rikets centrala och militära ledning i händelse av krig. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Soldater från livbataljonen rider i parad på bruna hästar.
Delar av Livbataljonen står för de beridna delarna av den statsceremoniella verksamheten genom beridna eskorter och vaktparader. Foto: Rebecka Brandt/Försvarsmakten

Livbataljonen är det krigsförband som i händelse av kris och krig har i uppgift att förstärka skyddet av rikets och Försvarsmaktens ledning. Eftersom bataljonen löser dessa uppgifter i centrala Stockholm utbildas och övas bataljonen bland annat för strid i bebyggelse.

I fredstid genomför bataljonen parader till fots och till häst vid de så kallade statsceremonier som Försvarsmakten deltar i. Till de största statsceremonierna hör statsbesök, nationaldagen och riksmötets öppnande. Hit hör även högvakten som under sommarhalvåret bemannas av just Livbataljonen. Bataljonens vaktparader genom Stockholm och högvaktsavlösningar vid slotten är ett av Stockholms populäraste besöksmål.

Livbataljonen löser sina paraduppgifter i en unik paraduniform av sen 1800-talsmodell – infanteriet i mörkblå uniform och kavalleriet i mellanblå uniform.

Arbetet på Livbataljonen har ofta ett högt tempo och olika arbetsuppgifter varvas för att högsta effekt ska uppnås vid genomförandet. Exercis är ett bra exempel på något som oftast övas kort och intensivt för att få så bra kvalitet som möjligt. Exercis är ett annat ord för att på ett fastställt sätt utföra en handling, exempelvis de varierande rörelserna som görs vid de olika ceremonier som Livbataljonen deltar i.

Att vara anställd vid Livbataljonen ställer höga krav på personligt uppträdande då personalen är ansiktet utåt för Försvarsmakten och Sverige vid genomförandet av olika ceremonier.  

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat