Försvarsmaktens militärpolisenhet

Försvarsmaktens militärpolisenhet är en högkvartersenhet som arbetar med att ta fram riktlinjer för hur militärpoliserna i Försvarsmakten ska utföra sitt arbete. Militärpolisenheten utgör en kontaktyta mellan militärpolisen, Högkvarteret och centrala militärpolisfunktioner i andra länder.

KUNGSÄNGEN 20111015
Försvarsmaktshundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen upptäcka hot och faror i ett tidigt skede. I försvarsmakten tjänstgör ett flertal olika typer av hundar. På bilden har en patrullhund precis markerat på ljud och hundföraren repeterar tecknet vidare.
Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera
KUNGSÄNGEN 20111015
Försvarsmaktshundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen upptäcka hot och faror i ett tidigt skede. I försvarsmakten tjänstgör ett flertal olika typer av hundar. På bilden har en patrullhund precis markerat på ljud och hundföraren repeterar tecknet vidare.
Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera
En av arbetsuppgifterna för Försvarsmaktens militärpolisenhet är att ta fram riktlinjer för hur militärpoliserna i Försvarsmakten ska utföra sitt arbete. Foto: Combat Camera/Försvarsmakten

Försvarsmaktens militärpolisenhet ansvarar för funktionsledning av militärpolisen genom att:

  • Kvalitetssäkra utbildning av militärpoliser.
  • Via uppföljning och stöd bistå ledning av operativ militärpolisverksamhet.
  • Identifiera militärpolisorganisationens utvecklingsbehov och leverera bearbetade underlag till HKV utvecklingsorganisation.

Militärpoliser finns vid de flesta garnisoner i Sverige. Krigsförbanden 11:e militärpolisbataljonen och 13:e säkerhetsbataljonen är förlagda på Livgardet i Stockholm. 

Fakta

Idag regleras den svenska militärpolisens uppgifter och särskilda befogenheter i "Förordning (1980:123) med reglemente för militärpolisen". (SFS 1980:123).

1§ i denna författning finns kompletterande föreskrifter till förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen. Dess första paragraf lyder:

Militärpolisen skall upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten inom Försvarsmakten samt vid sådana övningar som Försvarsmakten genomför tillsammans med andra myndigheter.

Därvid har militärpolisen till uppgift särskilt att

  • 1. förebygga brott samt hindra att ordningen och säkerheten störs genom brott eller på annat sätt,
  • 2. avslöja brott samt vidta de åtgärder som behövs, när ordningen och säkerheten störs på annat sätt än genom brott,
  • i övrigt lämna personal som tjänstgör inom Försvarsmakten upplysningar och annan hjälp. Förordning (1994:392).
Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat