Arméns musikkår

Arméns musikkår är Försvarsmaktens största orkester. Musikkåren består av 53 heltidsanställda musiker jämte ledning. Kåren är en del av Livgardet och stationerad i Stockholm.

Arméns musikkår Foto: Anders Eriksson/Spånga fototjänst
Arméns musikkår Foto: Lars Normann, AMK/Livgardet
Arméns musikkår Foto: Karl-Oskar Bjurenstedt/Kob

Arméns musikkårs storlek samt dess genrebredd gör att kåren kan hantera ett stort antal spelningar. Totalt genomförs över 200 framträdanden varje år.

Kårens huvuduppdrag är att förse statsceremonielet med musik. I statsceremonielet ingår vaktparader vid Stockholms slott, statsbesök, audienser och kungliga högtider för hovstaterna och regeringen. Kåren spelar även vid landets förband och genomför militära musikuppdrag, till exempel i samband med Försvarsmaktens utlandsmissioner i Kosovo och i Afghanistan.

På den internationella scenen har Arméns musikkår bland annat deltagit vid tattooer och musikfestivaler i Finland, Tyskland, Norge, Danmark, Frankrike och Schweiz. För övrigt bedriver Arméns Musikkår en välbesökt konsertverksamhet som är öppen för allmänheten. Repertoaren rymmer både konst- och populärmusik, från barock till nutid.

Personal

Musikkåren består av 53 professionella tillsvidareanställda musiker. Kårledningen består av chef, ställföreträdande chef, producent, musikdirektör, regementstrumslagare, notbibliotekarie och förare.

Besättning och ensembler

Arméns Musikkår har följande besättning: 3 flöjt, 10 klarinett, 2 oboe, 2 fagott, 4 saxofon, 5 horn, 8 trumpet, 4 trombon, 2 eufonium, 3 tuba, 9 slagverk och 1 kontrabas.

Besättningen innebär att kåren kan uppträda i ett flertal ensembleformer, bl.a. stor paradmusikkår, stor symfonisk blåsorkester, storband, folkmusikensemble, serenadensemble, oktett, mässingssextett, blåskvintett, brasskvintett, saxofonkvartett med flera.

Uniform

Armens musikkår bär Göta Livgardes paraduniform modell 1886. Denna har röda detaljer till skillnad från Svea Livgardes paraduniform som har gula.

I parad bär man kask modell 1887. Vid särskilda tillfällen förses denna med vit plym.

Historik

Genom att tillhöra Livgardet förvaltar Arméns musikkår arvet från gardesmusikkårerna till fots i Stockholm. Gardesmusiken har sina rötter i 1500-talet, då musikanter, trumslagare och pipare anställdes i Gustav Vasas livvaktsstyrka.

Under andra hälften av 1900-talet utgick militärmusiken ur Försvarsmakten och all verksamhet överfördes till Regionmusiken. Försvarsmakten organiserade 1982 dock åter en egen militär musikkår under namnet Arméns musikpluton. Inledningsvis var kåren förlagd vid Södermanlands regemente i Strängnäs (P 10), men i samband med regementets indragning 2006 överfördes verksamheten till Livgardet i Kungsängen utanför Stockholm. Musikkåren bestod då av ett femtiotal värnpliktiga musiker.

År 2006 anställdes 15 professionella musiker vilka hade till uppgift att, förutom medverkan i orkestern, även fungera som instruktörer för musiksoldaterna. År 2010 infördes yrkesförsvarsreformen och de sista värnpliktiga avlöstes av professionella musiker.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 550
Så har vi räknat