Livgardets dragonmusikkår för vidare en i det närmaste unik tradition med beriden musik. I verksamheten ryms såväl konserter som ceremonier, parader och uppvisningar med musik till häst.

Livgardets dragonmusikkår.
Livgardets dragonmusikkår.
Livgardets dragonmusikkår i den beridna vaktparaden vid Stockholms slott. Foto: Pontus Lindström
Livgardets dragonmusikkår.
Pukhästarna går precis efter stavföraren i vaktparaden. De är svarta shirehästar och är av världens största hästras. De styrs med fottyglar för att pukisten ska ha händerna fria till spelet. Foto: Pontus Lindström
Livgardets dragonmusikkår.
Livgardets dragonmusikkår genomför även sittande konserter. Foto: Hanna Ukura
Livgardets dragonmusikkår.
Foto: Pontus Lindstrom www.pontuslindstrom.se
Beriden parad i Uppsala september 2019
Foto: Christian Ekstedt/Försvarsmakten

Livgardets dragonmusikkår är en av Försvarsmaktens tre professionella orkestrar. Musikkåren består av 30 heltidsanställda musiker, 27 bleckblåsare och tre slagverkare. Musikkåren hör till Livgardet och är stationerad på Livgardets Kavallerikasern i centrala Stockholm. De främsta uppdragsgivarna är Försvarsmakten, Hovet och regeringen.

Verksamhet

Livgardets dragonmusikkår uppträder både till fots och till häst, och uppdragen är mångskiftande. I verksamheten ingår allt från parader, konserter och ceremoniuppdrag, till utlandsturnéer med internationella framträdanden. Ett betydelsefullt uppdrag för Livgardets dragonmusikkår är den beridna högvakten, där kåren rider i täten för vaktparaden genom Stockholms gator till Kungliga slottet och spelar under högvaktsavlösningen. Paraden ses som en av Sveriges största turistattraktioner och lockar tusentals besökare. 

Tradition och vision

Utöver att grunda sin verksamhet på vårt militärmusikaliska arv, har Livgardets dragonmusikkår den unika inriktningen att spela till häst. Traditionen med beriden musik i försvaret går tillbaka till Gustav Vasas tid, och genom att föra de här anorna vidare är Livgardets dragonmusikkår en betydelsefull kulturbärare. Verksamheten idag grundar sig på en stark känsla för den historiska prägeln, i kombination med hög musikalisk kvalitet och flexibilitet.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat
Livgardets dragonmusikkår
Uniform

Musikerna i Livgardets dragonmusikkår bär den klassiska mellanblå dragonuniformen från 1895, med paradhjälm i silver.

Uniformen har historiskt sett använts av Livgardet till häst, före detta K 1.  

Claes Malmberg på slagverk. Arméns musikkår.
Att jobba som militärmusiker

Jobbet i en militärmusikkår skiljer sig mycket åt från ett vanligt musikerjobb.

  • Som militärmusiker spelar du ute och inne, sittande och stående eller rent av gående.
  • Musiken har olika funktioner, den kan vara bakgrundsmusik på en bjudning, ge ramar och struktur åt en ceremoni eller vara en ren konsertupplevelse.
  • Du spelar i uniform och måste känna till och följa det regelverk som finns kring att bära uniform.
  • Som militärmusiker möter du olika sammanhang och spelplatser varje dag, året runt, vilket skapar en stor musikalisk och personlig flexibilitet. Ena dagen spelar du kammarmusik på en middag på Kungliga slottet, och nästa dag står du i en skogsglänta i kamouflageuniform och spelar korum.

Sammantaget ger det här förutsättningar som skapar ett omväxlande arbete.