Dalabataljonen

Dalabataljonen, eller 17:e hemvärnsbataljonen som den också kallas, bildades i sin nuvarande form 1 januari 2011. Bataljonen är hemmahörande i Dalarna med länet som huvudsakligt upptagningsområde. Bataljonen tillhör Livgardet. Bataljonen är traditionsbärare för Dalregementet, I 13.

Gävleborgsbataljonen

Gävleborgsbataljonen, eller 18:e hemvärnsbataljonen som den också kallas, är hemmahörande i Gävleborg med länet som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Bataljonen tillhör Livgardet. Bataljonen är traditionsbärare för Hälsinge regemente, I 14.

Attundalandsbataljonen

Attundalandsbataljonen, eller 23:e hemvärnsbataljonen som den också kallas, är hemmahörande i norra delarna av Stockholm. Bataljonen tillhör Livgardet.

Stockholmsbataljonen

Stockholmsbataljonen, eller 24:e hemvärnsbataljonen som den också kallas, verkar främst i Stockholm, rikets huvudstad med huvudsakligt upptagningsområde Stockholms-, Sundbybergs-, Solna- och Lidingö kommuner. Bataljonen tillhör Livgardet.

Taeliehusbataljonen

Hemvärnsbataljonen Taeliehus kallas även 25:e hemvärnsbataljonen och är hemmahörande i Södertälje med kranskommuner, detta är även förbandets huvudsakliga upptagningsområde. Bataljonen tillhör Livgardet.

Järvabataljonen

Järvabataljonen kallas även 26:e hemvärnsbataljonen. Bataljonen är hemmahörande i Stockholm och verkar främst i Stockholmsområdet. Bataljonen tillhör Livgardet.