grundutbildning
på livgardet

De närmsta åren kommer Livgardet att utbilda över 400 nya soldater per år. De värnpliktiga, som de blivande soldaterna kallas under utbildningen, krigsplaceras efter sin genomförda grundutbildning och kan också söka jobb på något av Livgardets insatsförband.

En kolonn av rekryter går på en solig väg bredvid skog och äng. De har stora ryggsäckar på sig.
En kolonn av rekryter går på en solig väg bredvid skog och äng. De har stora ryggsäckar på sig.
Som värnpliktig övar man ofta på Kungsängens övningsfält då man inte är på regementsområdet. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Värnpliktiga med gröna motoroveraller sitter vid ett bord och pratar.
Rekryter på Livgardet sitter och pratar i sin sovsal. Sovsalarna kallas också för logement. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
Värnpliktiga gör sit-ups på rad i korridoren. Ett bäfäl i komoflageuniform leder fysen.
Fysisk träning är en stor del av soldatlivet. Här genomför rekryterna ett så kallat BRAK-pass (Bröst, Rygg, Axlar och Knän) Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
Soldater som springer på en hinderbana.
Rekryter tar sig runt en av de två stridshinderbanorna som finns i Kungsängen. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten

Vägen in i Försvarsmakten börjar med en militär grundutbildning. Ibland kallas den också värnplikten eller lumpen. Grundutbildningen på Livgardet är antingen 9, 10, 11 eller 14 månader lång beroende på vilken befattning du är antagen till.

Livgardet utbildar värnpliktiga med inriktning mot våra fyra insatsförband: Livbataljonen, 11:e militärpolisbataljonen, 12:e motoriserande skyttebataljonen och 13:e säkerhetsbataljonen. Livgardets rekryter går sin utbildning i Kungsängen med undantag för vissa befattningar där delar av utbildningen är på annan ort. Till exempel genomför de som har befattningen "beriden högvakt/skyttesoldat" sin ridutbildning på Kavallerikasern i Stockholm.

Vägen in

Det år du fyller 18 kommer du få hem ett brev från Plikt- och prövningsverket med information om mönstringsunderlag och mönstring. När du fyllt i mönstringsunderlaget på webben så kan du bli kallad till mönstring. Plikt- och prövningsverket gör då en bedömning om du ska genomföra värnplikt och i så fall vilken befattning du ska utbildas till och på vilket förband, till exempel Livgardet.

Om du inte blivit uttagen till mönstring eller är äldre än 18 år så kan du söka frivilligt. På Plikt- och prövningsverkets hemsida har du möjlighet att söka frivilligt till den militära grundutbildningen även om du inte fått mönstringsunderlaget eller blivit kallad till mönstring.

Under utbildningen

Som värnpliktig kommer din grundutbildning att börja med en grundläggande militärutbildning som är gemensam för alla som genomför en grundutbildning i Försvarsmakten. Efter det grundläggande skedet påbörjas din befattningsutbildning, där du specialiserar dig på den befattning du är antagen till. Under utbildningen kommer du som värnpliktig att utvecklas både genom praktiska och teoretiska övningar, men även genom flera övningar i fält. I slutet av din grundutbildning kommer du också att delta i en eller flera slutövningar där du agerar i den befattning du utbildats till.

Efter grundutbildningen

Efter din grundutbildning har du möjlighet att fortsätta din karriär i Försvarsmakten. Du kan söka jobb som heltids- eller deltidsanställd på Livgardet i den befattning du utbildat dig till. Det finns också många andra möjligheter, till exempel att söka andra jobb inom Försvarsmakten, att vidareutbilda dig eller att ingå ett hemvärnsavtal.

Om du inte väljer ett vidare engagemang i Försvarsmakten blir du krigsplacerad och kommer att kallas in vid repetionsutbildningar. Du blir krigsplacerad antingen i befattning i ett krigsförband eller i personalreserven. Krigsplaceringen gäller i tio år efter det senaste tjänstgöringstillfället, men längst till och med det år du fyller 47 år. Utöver grundutbildning omfattar värnplikten även repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring.

Vägar efter grundutbildningen

Officer Efter grundutbildning kan du läsa vidare till taktisk officer eller specialistofficer. Läs mer här om de olika inriktningarna och hur du blir officer.

GSS/K Som GSS/K är du heltidsanställd soldat i Försvarsmakten.

GSS/T Som GSS/T är du deltidsanställd soldat i Försvarsmakten. Du kan exempelvis jobba emellan studier eller annat jobb.

Hemvärnet Som hemvärnssoldat är du engagerad som soldat ungefär 8 dagar om året. Läs mer om Hemvärnet.

Plikt Om du väljer att inte fortsätta ditt engagemang inom Försvarsmakten kommer du att vara pliktad. Det innebär att du blir krigsplacerad efter grundutbildningens avslut och kan bli inkallad till repetitionsövningar eller om Sverige befinner sig i kris eller krig.

Förmåner under utbildningen

Grundutbildningen är kostnadsfri och inkluderar flera ekonomiska förmåner. Läs mer om dina förmåner under utbildningen här

Vid frågor, mejla Livgardets rekryteringskoordinator på: lg-rekrytering@mil.se
Välkommen till Livgardet!

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat