jobba på 1:a militärpolisbataljonen

Som anställd vid bataljonen behöver man klara av att arbeta självständigt i varierande miljöer med stort eget ansvar.

Polis och Militärpolis samarbetar under övning Aurora 17, bland annat vid flera planerade trafikkontroller.
Polis och Militärpolis samarbetar under övning Aurora 17, bland annat vid flera planerade trafikkontroller.
Polis och militärpolis samarbetar under den stora försvarsmaktsövningen Aurora 17, bland annat vid flera planerade trafikkontroller. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Militärpoliser löser komplexa uppgifter, ofta med väldigt varierande förutsättning, vilket ställer stora krav på hög initiativförmåga, stresshantering och vilja till ständig strävan efter egen utveckling. Bataljonen söker kontinuerligt nya medarbetare till olika tjänster. Lediga tjänster utannonseras på Försvarsmaktens webbplats.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat