Jobba på Livbataljonen

För att arbeta vid Livbataljonen behöver du vara flexibel, ha god fysik och uthållighet, sätta laget före jaget och ha ett gott personligt uppträdande. Om detta är egenskaper som stämmer in på dig – välkommen med din intresseanmälan.

Soldater från livbataljonen har hästtjänst. Sitter upp på hästarna i träningskläder.
Soldater från livbataljonen har hästtjänst. Sitter upp på hästarna i träningskläder.
För personalen på skvadronerna är stalltjänst en återkommande arbetsuppgift. I denna ingår bland annat att miljöträna hästarna i stadsmiljö. Foto: Rebecka Brandt/Försvarsmakten
En återkommande uppgift för bataljonen är att delta vid riksmötets öppnande. Soldater från 10:e livbataljonen  övar exercis inför riksdagens öppnande, Klädda i Grenadjärmössa m/1823-1824 och uniform M/90.
En återkommande uppgift för bataljonen är att delta vid riksmötets öppnande. Inför detta övar kompanierna exercis och tar hand om den utrustning som behövs till paraden. Foto: Tomas Bill/Försvarsmakten
Soldater från livbataljonen utför statscermoniell tjänst. Klädda i ljusblå uniformer och mörkblå uniformer. svenska flaggan.
Högvaktstjänsten är en av bataljonens huvuduppgifter där soldaterna löser en skarp bevakningsuppgift. Foto: Rebecka Brandt/Försvarsmakten
Soldater från livbataljonen ute och marscherar på stan. Går på spårvagnsspår på Hamngatan
De senaste åren har Livbataljonen genomfört övningar med hela bataljonen. Vid en av dessa övningar så samövade bataljonen tillsammans med delar av Ledningsregementet inne i centrala Stockholm. Foto: Niclas Ehlén/Försvarsmakten

Som anställd vid Livbataljonen har du arbetsuppgifter  som berör statsceremonier, strid i bebyggelse och skydd av huvudstaden. Med jämna mellanrum har enheterna på bataljonen vakanser. Utannonserade lediga tjänster inom bataljonen hittar du på Försvarsmaktens webbplats  för jobb och karriär (filtrera på Stockholm).

För ytterligare information samt för att skicka intresseanmälan, kontakta bataljonsstaben på adressen livbat-lg@mil.se.

Kravet för anställning som soldat är att du har genomfört grundläggande utbildning eller tidigare gjort värnplikt.

Vi erbjuder:

  • Arbetsplats i centrala Stockholm
  • Utvecklingsmöjligheter, fördjupad befattningsutbildning, gruppchef och officer
  • Ridutbildning för rätt individ
  • Övningsdygn vilket betyder att du tjänstgör hela dygnet, något som sedan kompenseras av extra betalt och ledighet
  • Fysisk träning i arbetet
  • Vidareutbildning inom strid i bebyggelse

Olika befattningar

På Livbataljonen finns en rad olika befattningar med fördjupade kunskaper eller uppgifter att bemanna. Du kan rikta in dig på någon av följande befattningar:

Gruppchef: Du ansvarar för cirka åtta personer i din grupp och är kontaktytan mellan officeren och soldaten. Du leder din grupp såväl i strid som under ceremoniella uppdrag.

Ställföreträdande gruppchef: Du stöttar gruppchefen i dennes roll, ansvarar för gruppens materiel samt är beredd att ta över för gruppchefen om denne skulle vara frånvarande.

Kulspruteskytt: Du bemannar tillsammans med en stridsparskamrat en kulspruta, vilken är gruppens kraftfullaste finkalibriga vapen och ett av gruppens understödsvapen.

Granatgevärsskytt: Du bemannar tillsammans med en stridsparskamrat ett granatgevär – gruppens tunga pansarvärnsvapen och ett av gruppens understödsvapen.

Skarpskytt: Du bemannar gruppens prickskyttegevär och är beredd att med hög precision nedkämpa utvalda mål på längre håll.

Fordonsförare: Du är gruppens förare och ansvarar även för gruppens fordon. Som fordonsförare agerar du även avsuttet som skyttesoldat.

Stridssjukvårdare: Du är extrautbildad i akutmedicin och ansvarar för de första åtgärderna vid eventuella skador på gruppen.

Signalist: Du är extrautbildad på gruppens sambandsmateriel och sköter radiokommunikationen med andra grupper samt plutonchefer.

Granatkastarsoldat: Du ingår i en pjäsgrupp som med hjälp av en granatkastare understödjer bataljonen med indirekt eld.

Fältarbetssoldat: Du bedriver fältarbeten som minspaning, minbrytning och byggande av förbindelser för att tillse eget förbands rörlighet samt fördröjer i vissa fall fienden genom minering.

Spaningssoldat: Din huvudsakliga uppgift är spaningstjänst, vilket innebär att planera, förbereda, genomföra och utvärdera ett spaningsuppdrag.

Mekaniker: Du sköter reparationer på bataljonens fordon och materiel.

Ledningssoldat: Din huvuduppgift kommer vara att upprätta bataljonsledningsplats samt stötta bataljonsstaben i det dagliga arbetet.

Trossoldat: Du försörjer enheterna på Livbataljonen med mat, vatten och förbrukningsmateriel.

Samband/IS-soldat: Din uppgift kommer i huvudsak bestå av att drifta en kärnnod, vilket innebär att du har hand om en mobil servercontainer vid bataljonen, samt stötta med IT-support.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat