Kontakta Livgardet

  • Förkortning: LG
  • Telefon: 08 - 584 540 00
  • E-post:
  • Adress: Livgardet
  • Postnummer: 196 85
  • Ort: Kungsängen
  • Besöksadress: Granhammar

Kontaktpersoner på Livgardet

Stefan Nacksten

Regementschef, överste
Telefon: 08-584 540 00
E-post:
Överste Stefan Nacksten, regementschef Livgardet

Paula Levänen

Kommunikationschef
Telefon: 08-584 540 20
E-post:

Håkan Melinder

Anhörig- och veteransamordnare
Telefon: 0733-38 94 72
E-post:
Håkan Melinder, Anhörig- och veteransamordnare, Livgardet.

Lena Lindmark

HR-specialist rehab
Telefon: 08-584 52 525
E-post:
Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat