Kontakta Livgardet

Livgardet

 • Förkortning: LG
 • Telefon: 08 - 584 540 00
 • E-post:
 • Adress: Livgardet
 • Postnummer: 196 85
 • Ort: Kungsängen
 • Besöksadress: Granhammar

Kontaktpersoner på Livgardet

Laura Swaan Wrede

Regementschef, överste
Telefon: 08-584 540 00
E-post:

Paula Levänen

Kommunikationschef
Telefon: 08-584 540 20
E-post:

Håkan Melinder

Anhörig- och veteransamordnare
Telefon: 08-584 522 05
E-post:

Lena Lindmark

HR-specialist rehab
Telefon: 08-584 52 525
E-post:
Livgardet
Fakta Livgardet
 • Förkortning: LG
 • Ort: Kungsängen
 • Yrkesofficerare: 448
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 575
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 470
 • Civilanställda: 334
 • Reservofficerare: 439
Så här har vi räknat