12:e motoriserade skyttebataljonen

12:e motoriserade skyttebataljonen är ett insatsförband specialiserat på strid i skog och stadsmiljö. Bataljonen verkar både nationellt och internationellt. Närheten till Stockholm och den unika stadsmiljö som finns där präglar inriktningen för förbandets träning.

72:A KOMPANIET PÅ LIVGARDETS 7:E BATALJON Skjutning med robot 55C  från robotbandvagn 2063	. kungsängens skjutfält
72:A KOMPANIET PÅ LIVGARDETS 7:E BATALJON Skjutning med robot 55C  från robotbandvagn 2063	. kungsängens skjutfält
Foto: Försvarsmakten
Granatkastarplutonen på Livgardets 7:e bataljon övar i Kvarn
Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
7:e bataljon från Livgardet och K3 genomför bataljonsövning i Trängslet och försvarar Trängsletdammen.
Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

12:e motoriserade skyttebataljonen är ett av Försvarsmaktens nyaste krigsförband. Men bataljonen startar inte från noll utan har sin grund i tidigare Gardesbataljon och den 7:e lätta skyttebataljonen som tidigare delats mellan Livgardet och förbandet K3 i Karlsborg.

Precis som övriga krigsförband verkar bataljonen både nationellt och vid behov internationellt. Närheten till Stockholm präglar inriktningen för krigsförbandets träning där strid i bebyggelse utgör ett särskilt fokus. Allt fler av dagens konflikter utspelas och avgörs i stadsmiljö och därför är det viktigt att kunna hantera denna miljö. Samtliga krigsförband tränas i detta, men för 12:e motoriserade skyttebataljonen är det extra viktigt med anledning av huvudstadens försvar.

Bataljonen består av en stab, ett stabs- och understödskompani, tre skyttekompanier och ett trosskompani. Delar av stabs- och understödskompaniet och trosskompaniet är bemannat med heltidsanställda soldater. Huvuddelen av bataljonen bemannas med deltidsanställda soldater. 

Till vardags utgör fokus att vidmakthålla och utveckla bataljonen. De heltidsanställda soldaterna tränar, löser bevakningsuppgifter och genomför insatser. Huvuddelen av officerarna hanterar grundutbildning där nya tillkommande soldater utbildas och tränas för en anställning vid bataljonen. 

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat