Enheter på Livbataljonen

Livbataljonen består av en stab och fyra avdelningar. Staben och tre av avdelningarna är grupperade i Stockholm och en avdelning är grupperad i Kungsängen. Här kan du läsa mer om dessa och vad arbetet vid respektive avdelning innebär.

Soldater i mörkblå uniform står uppradade under en ceremoni.
Soldater i mörkblå uniform står uppradade under en ceremoni.
På nationaldagen deltar enheten livkompaniet årligen med personal som kantar vägen nerför slottsbacken medan kungafamiljen eskorteras förbi. Innan uppställning visiteras soldaterna en sista gång. Foto: Rebecka Brandt/Försvarsmakten
Soldater i mellanblå uniform sitter till häst. Soldaterna har hjälmar med plymer på sig.
På nationaldagen deltar Livbataljonen även med beriden eskort av kungafamiljen. Eskorten, som består av ca 40 soldater och befäl, utgår från Stockholms slott och slutar vid Skansen. Foto: Rebecka Brandt/Försvarsmakten
En soldat klädd i vit snöblus och vit hjälm samt mörka skyddsglasögon har en granatkastare på axeln. Soldaten ligger ner och siktar framåt.
Personalen på Livbataljonen genomgår under perioder olika befattningsutbildningar. Här utbildas en soldat till granatgevärsskytt. Foto: Jacob Johansson/Försvarsmakten

Livkompaniet

Livkompaniet är ett skyttekompani som består av två-tre skytteplutoner och en stabs- och trosspluton. Stabs- och trossplutonen betjänar både egna kompaniet och vid behov bataljonsstaben. Livkompaniet genomför parader till fots i den mörkblåa paraduniformen. Särskilt nämnvärda är de högtidliga audienser som innebär att Kungen tar emot nya utländska ambassadörer och som kompaniet paraderar vid. Livkompaniet bemannar även den insatsberedda skyddsstyrkan (IBSS) som bevakar Kavallerikasern, Livbataljonens huvudsakliga arbetsplats. Livkompaniet är grupperat på Kavallerikasern i Stockholm.

Livskvadronen

Livskvadronen är en skytteskvadron som består av två till tre skytteplutoner och en stabs- och trosstropp. Skvadronen genomför parader till häst och till fots i den mellanblåa paraduniformen. Särskilt nämnvärda är de beridna vaktparaderna i samband med högvakt, de beridna eskorterna av Kungafamiljen vid olika tillfällen samt drabantvakterna i samband med statsbesök. Till arbetet vid Livskvadronen hör också att ta hand om bataljonens hästar och stallar. Livskvadronen är grupperad på Kavallerikasern i Stockholm.

3:e kompaniet

3:e kompaniet, eller Grundutbildningskompaniet som det ofta benämns, utbildar Livbataljonens värnpliktiga för krigsplacering och anställning vid övriga bataljonen. Livbataljonens grundutbildning är tio månader lång och påbörjas två gånger per år, i januari och i augusti. I utbildningen ingår bland annat soldatutbildning, förbandsutbildning och högvaktstjänstgöring. 3:e kompaniet är grupperat på Granhammar i Kungsängen.

Kavalleriavdelningen

Kavalleriavdelningen ansvarar för alla hästar och stallar samt all rid- och hästutbildning vid Kavallerikasern. Vid avdelningen arbetar både militär och civil personal, i nära samarbete med Livskvadronen. Kavalleriavdelningen är grupperad på Kavallerikasern i Stockholm.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat