13:e säkerhetsbataljonen

13:e säkerhetsbataljonen står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsgemensamt och drivs i samarbete mellan armén, marinen och flygvapnet.

Militärpoliser i skymning och motljus. bassäk, säkkomp sjö, amf 1, Göteborg.
Militärpoliser i skymning och motljus. bassäk, säkkomp sjö, amf 1, Göteborg.
13:e säkerhetsbataljonen övas för att möta de fem huvudtyperna av säkerhetshot. Foto: Försvarsmakten
Soldater åker skidor
13:e säkerhetsbataljonen övas för att möta de fem huvudtyperna av säkerhetshot. Foto: Försvarsmakten
SOldater uppe på en kulle
13:e säkerhetsbataljonen övas för att möta de fem huvudtyperna av säkerhetshot. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Soldater och en hund sitter uppe på en stenhäll
13:e säkerhetsbataljonen övas för att möta de fem huvudtyperna av säkerhetshot. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Grönklädda soldater på rad.
13:e säkerhetsbataljonen övas för att möta de fem huvudtyperna av säkerhetshot. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Världen är i ständig förändring. Information sprids allt snabbare och konflikter i andra delar av världen kan få snabb spridning. Att veta vad motståndaren gör är en viktig del i arbetet att upptäcka och motverka säkerhetshotande verksamhet och det är just det som 13:e säkerhetsbataljonen arbetar med.

I säkerhetsbataljonen verkar man med små patruller över stora ytor för att tidigt upptäcka och kunna motverka säkerhetshotande verksamhet innan motståndaren har lyckats utföra sitt uppdrag. Förmågan att verka då det råder låg beredskap är ett framträdande drag för förbandet.

Förbandet övas för att hantera de fem huvudtyperna av säkerhetshot, såväl inom Sveriges gränser som utomlands:

Verkar på land och till sjöss

13:e säkerhetsbataljonen drivs i samarbete mellan armén, marinen och flygvapnet. Förbandet är uppdelat i en bataljonsstab med tillhörande betjäningsförband och stödresurser, en säkerhetsskvadron vid Livgardet och mindre del vid Luftstridsskolan, ett säkerhetskompani sjö vid Amfibieregementet i Göteborg och en funktionsskvadron vid Livgardet. 

I Sverige arbetar förbandet framför allt i och runt Stockholm, Göteborg och Uppsala. Huvuddelen av personalen har militärpoliskompetens och de anställda vid förbandet har gått en inledande utbildning i säkerhetstjänst, juridik, vapentjänst, sjukvård och motortjänst. Med den kompetensen kan de arbeta som soldat eller gruppchef nationellt och internationellt. De kan sedan specialinrikta sig inom ett område för att bli gruppchef, hundförare, skarpskytt, sjukvårdare eller jobba inom ledning/samband i förbandet.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat