1:a militärpolis-bataljonen

Försvarsmaktens enda militärpolisbataljon upprätthåller ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. De fungerar även som stöd för militära enheter vid operationer inom och utanför Sverige. Utbildningen till militärpolis sker vid Livgardet i samarbete med Polishögskolan.

skärmdump mp-film, youtube
Se filmen om Försvarsmaktens enda militärpolisbataljon. Klicka på bilden ovan. Foto:
11:e militärpolisbataljonen Livgardet
1:a militärpolisbataljonen upprätthåller ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
11:e militärpolisbataljonen Livgardet
1:a militärpolisbataljonen upprätthåller ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
11:e militärpolisbataljonen Livgardet
1:a militärpolisbataljonen upprätthåller ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
11:e militärpolisbataljonen Livgardet
1:a militärpolisbataljonen upprätthåller ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten
11:e militärpolisbataljonen Livgardet
1:a militärpolisbataljonen upprätthåller ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Foto: Petter Persson/Försvarsmakten

1:a militärpolisbataljonen består av ett personskyddskompani, två militärpoliskompanier samt en utredningsgrupp. Bataljonen leds och samordnas av en bataljonsstab med stöd av tillhörande stab och trosspluton. Bataljonen är bemannad med både heltids - och deltidsanställda soldater och officerare, samt civilanställda. Arbetsuppgifterna handlar bland annat om:

  • Brottsutredningar
  • Ordning- och säkerhetstjänst
  • Personskydd
  • Kriminalunderrättelsetjänst
  • Hantering av frihetsberövade personer
  • Trafiktjänst

Eftersom efterfrågan på militärpoliser är hög både inom och utom Sverige är alla delar av förbandet inkallade eller kontrakterade med återkommande regelbundenhet. Bataljonen kan med kort varsel få nya uppgifter som ska lösas,  vilket innebär att personalen vid förbandet måste vara inställd på resor i tjänsten - både nationellt och internationellt.

Livgardet är den enda organisationsenheten i Sverige som utbildar militärpoliser. Huvuddelen av utbildningen sker på Livgardet i Kungsängen, med stöd från Polishögskolan (Linnéuniversitet i Växjö). Efter utbildningen finns goda möjligheter att specialisera sig inom ett av militärpolisens särskilda arbetsområden eller bredda sig inom militärpolistjänstens samtliga kompetensområden.

1:a militärpolisbataljonen rekryterar regelbundet personal med tidigare soldatfärdigheter och från och med 2016 genomförs även grundutbildning (GU).

1:a militärpolisbataljonen hette tidigare 11:e militärpolisbataljonen. 

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat