Swedint / NCGM

Swedint - Försvarsmaktens internationella centrum med det nordiska centret för gender i militära operationer (NCGM) är Försvarsmaktens kompetenscentrum för såväl integrerad multinationell stabsutbildning som genderperspektiv på taktisk och operativ nivå.

UNCIVSOC at SWEDINT
UNCIVSOC at SWEDINT
Swedint genomför varje år cirka 40-50 kurser, samtliga på engelska. Hittills har 144 nationer varit representerade och över 20000 personer har deltagit i Swedints utbildningar. Foto: Försvarsmakten

Swedint har i uppgift att planera, genomföra, utvärdera och utveckla individuell multinationell stabsutbildning för såväl militär- som civil- och polisiär personal. Målet är att de som deltagit i Swedints utbildningar ska vara rustade för att kunna ingå som fullvärdiga medlemmar i multinationella och integrerade staber inom ramen för FN, EU, Nato eller AU (African Union).

Har utbildat människor från över 144 länder

Vid Swedint genomförs 40-50 kurser årligen, samtliga på engelska. Hittills har 144 nationer varit representerade och över 20 000 personer har deltagit i Swedints utbildningar.

Förutom kurser vid kompetenscentret genomför och stödjer Swedint kurser och utbildningar i andra länder. Mobile Education and Training Team (METT) är ett rörligt utbildningsteam som har samlat den kompetens och den tekniska utrustning som behövs för att kunna flytta en kurs till en annan kontinent. I personalstaben arbetar utbytesofficerare från både Norge och Finland.

Swedint är sedan 1997 ett ackrediterat Nato-partnerträningscenter.

Det nordiska centret för gender i militära operationer  – NCGM

Vid Swedint finns även Försvarsmaktens centrum för implementering av genderperspektiv i militära operationer – det nordiska centret för gender i militära operationer (NCGM). Centrumet, som är ett nordiskt försvarssamarbete, är sedan 2013 utsett som huvudansvarig för genderområdet inom Nato.

 Läs mer om Swedint/NCGM på Försvarsmaktens engelska webbplats.

 

 

 

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 1 600
Så har vi räknat