Så har vi räknat

Uppgifter på antalet anställda kommer från affärssystemet Prio.

Yrkesofficerare

Yrkesofficerare (kan vara både officer eller specialistofficer ) räknas i antal personer. Uppgiften kommer från personalavdelningen på Ledningsstaben vid Högkvarteret och en räkning som gjordes 2016-12-31.

Reservofficerare

Reservofficerare (kan vara både reservofficer (OFF/T) och reservspecialistofficer (SO/T) och räknas i antal personer. Uppgifterna kommer från personalavdelningen på ledningsstaben vid Högkvarteret och en räkning som gjordes 2016-12-31. Obs, kvalitetsbrister i underlaget för reservofficerare . Felet härrör sig från brister i redovisningssystemet Prio.

Civilanställda

Civilanställda räknas i antal personer. Timanställd personal är inte inräknad. Uppgiften kommer från personalavdelningen på Ledningsstaben vid Högkvarteret och en räkning som gjordes 2016-12-31.

Gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS)

Gruppbefäl, soldater och sjömän, räknas i antal personer. Uppgiften kommer från personalavdelningen på Ledningsstaben vid Högkvarteret och en räkning som gjordes 2016-12-31.

Antalet rekryter redovisas för närvarande inte på webbplatsen.

Högkvarteret

Siffror för Högkvarteret (HKV) kommer från ledningsstaben 2014-03-24 och omfattar personal placerad vid Högkvarteret, förutom militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must. Siffrorna är ungefärliga.