Så har vi räknat

Uppgifter på antalet anställda kommer från affärssystemet Prio. Räkningen gjordes i januari 2022 och uppgifterna som anges är ungefärliga.

I räkningen för respektive organisationsenhets personaluppgift har följande kategorier inkluderats. 

  • Yrkesofficerare (officer eller specialistofficer)
  • Kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K)
  • Civilanställda

Hemvärnets avtalspersonal, tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/T) och reservofficerare finns redovisade på försvarsmaktsnivå

Antalet rekryter och officersaspiranter redovisas för närvarande inte på webbplatsen.