Sydkorea - NNSC

På gränsen mellan Nord- och Sydkorea övervakar NNSC vapenstilleståndsavtalet mellan länderna. Sverige deltar i arbetet sedan 1953 och kontrollerar att det spända läget inte trappas upp.

Demarkationslinjen (stilleståndslinjen) mellan Nord- och Sydkorea går genom mitten av konfernesbyggnaderna. Området kallas Joint Security Area.
Demarkationslinjen mellan Nord- och Sydkorea går genom mitten av konferensbyggnaderna. Området kallas Joint Security Area. Foto: Per Sandgren/Försvarsmakten
Bild från den demilitariserade zonen, DMZ, på den södra sidan. Sydkorea, NNSC.
Den demilitariserade zonen mellan Nord- och Sydkorea. Foto: United Nations Command
Den norra delen av den demilitariserade zonen. Bilden är tagen i samband med en inspektion.
Den norra delen av den demilitariserade zonen. Bilden är tagen i samband med en inspektion. Foto: Per Sandgren/Försvarsmakten
Ett sydkoreanskt observationstorn.
Ett sydkoreanskt observationstorn. Foto: Per Sandgren/Försvarsmakten
Infarten till den svenska delen av NNSC:s camp i Panmunjom.
Infarten till den svenska delen i NNSC camp i Panmunjom. Foto: Per Sandgren/Försvarsmakten

Övervakningen av Armistice Agreement, vapenstilleståndsavtalet mellan Nord- och Sydkorea, sköts av NNSC, Neutral Nations Supervisory Commission. NNSC består i dag av tre nationer, Sverige och Schweiz, vilka vardera bidrar med fem officerare som permanent löser kommissionens uppdrag. Vidare ingår Polen med två officerare som kortare perioder cirka två gånger per år deltar i kommissionens arbete. När vapenstilleståndsavtalet etablerades 1953 bestod organisationen av cirka 400 personer från Polen, Schweiz, Sverige och Tjeckoslovakien. 

Delegationens camp ligger i Panmunjom, platsen där vapenstilleståndsavtalet skrevs under efter Koreakriget och där både fångutväxling och samtal har skett sedan dess.

NNSC:s huvudsakliga uppgift har sedan starten varit att vara en neutral och oberoende part mellan Nord- och Sydkorea samt eventuella allierade. Men uppgifterna har förändrats med åren.

I dag handlar arbetet inte bara om att kontrollera så att vapenvilan bevaras. Huvuddelen av kommissionens arbete består av att arbeta med de så kallade utökade uppgifterna. Kommissionen genomför inspektioner av militära förband och grupperingsplatser i och utanför den demilitariserade zonen, större övningar observeras och utbildning av Sydkoreanska förband och högre militära skolor rörande stilleståndsavtalet genomförs. Förutom detta genomförs inspektioner och utredningar i samband med att provokationer, händelser, sker mellan länderna.

NNSC har löpande kontakter med sydsidan – United Nations Command, US Forces Korea samt den sydkoreanska försvarsmakten. Några kontakter med nordsidan förekommer för närvarande inte.