Mali – Task Force Takuba

Task Force Takuba är en multinationell specialförbandsstyrka som leds av Frankrike. Det svenska bidraget till Task Force Takuba är en helikopterburen snabbinsatsstyrka som bland annat kan rycka ut vid oförutsedda händelser. Den svenska enheten består av cirka 150 personer. Insatsen löper under drygt ett år och avslutas under första kvartalet 2022.

Helikopter och soldater i Mali
Helikopter och soldater i Mali
Task Force Takuba är en multinationell specialförbandsinsats. Det svenska styrkebidraget består av en helikopterburen snabbinsatsstyrka. Bilden visar specialförbandsoperatörer från olika nationer på plats i insatsområdet. Foto: EMA/Franska försvarsmaktens högkvarter
Soldater i Mali
Task Force Takuba är en del av den franska insatsen Operation Barkhane. Den svenska enheten kommer att bestå av cirka 150 personer vilket kan ökas med ytterligare 100 personer vid behov. Foto: EMA/Franska försvarsmaktens högkvarter
Soldater i Mali
Estniska och franska specialförbandsoperatörer ur Task Force Takuba. Foto: EMA/Franska försvarsmaktens högkvarter
Fordon i Mali
Task Force Takuba kan verka i hela Mali, men styrkan kan även verka i Niger efter inbjudan från Niger. Foto: EMA/Franska försvarsmaktens högkvarter

Regeringen har beslutat om att ställa en svensk väpnad styrka till förfogande för att på malisk inbjudan delta i den multinationella specialförbandsinsatsen Task Force Takuba i Mali. Det svenska bidraget har mandat på ett drygt år och för Sveriges del avslutades insatsen under första kvartalet 2022.

Sveriges deltagande tillsammans med andra nationer är ett led i ett långsiktigt engagemang för att främja säkerheten i Mali för att på sikt nå en fredlig utveckling i landet. Även Malis grannland Niger har bjudit in Task Force Takuba och styrkan kan även agera i Niger vid behov.

Mali är ett av världens fattigaste länder och under senare år har det skett en ökning av kriminella aktiviteter, såsom illegal handel med vapen, droger och människor, kidnappningar och terroristaktioner. Landet har utvecklats till ett fäste för våldsbejakande islamistiska grupper, bland annat grupper med kopplingar till Daesh och Al Qaida. Mali plågas också av interna konflikter mellan olika folkgrupper.

Specialförband är väl rustade och väl tränade och kan snabbt sättas in i olika delar av insatsområdet vilket hindrar att lokala konflikter eskalerar och terrorism breder ut sig.

Det svenska bidraget till Task Force Takuba är en helikopterburen snabbinsatsstyrka som bland annat kan rycka ut vid oförutsedda händelser. Utöver det är insatsens fokus att assistera, rådge och medfölja de maliska säkerhetsstyrkorna.

Den svenska delen av Task Force Takuba nyttjar Helikopter 16, Black Hawk, i insatsen. Tidigare har även C-130 transportflygplan, Hercules, varit en del av insatsen. C-130-bidraget var då stationerat i Niamey i Niger. Den svenska enheten består av cirka 150 personer vilket kan ökas med ytterligare 100 personer vid behov. Styrkan består av specialförbandsoperatörer, personal från specialförbandens stödförband samt även personal från konventionella förband. 

Task Force Takuba står under franskt befäl och är en del av Frankrikes största insats utomlands, Operation Barkhane. I november tog Sverige över chefspositionen för Task Force Takuba och bemanningen av chefsrollen avslutas under första kvartalet 2022.

Sverige har sedan tidigare ett stort engagemang i Mali genom FN-insatsen Minusma och EU-insatsen EUTM Mali. Deltagandet i Task Force Takuba är en fortsättning på detta engagemang för att på sikt nå en hållbar och fredlig utveckling i området.