Kongo-Kinshasa – Monusco

Efter folkmordet i Rwanda spreds oroligheter till grannländerna och speciellt till östra Kongo-Kinshasa där rebeller tog över stora landområden. Monusco etablerades i landet 1999, då som Monuc, för att upprätthålla eldupphör.

En svensk observatör i byn Sake i Norra Kivuprovinsen.
En svensk observatör i byn Sake i Norra Kivuprovinsen.
En svensk observatör i byn Sake i Norra Kivuprovinsen. Foto: MONUSCO/Force

FN:s säkerhetsråd skapade först insatsen Monuc i syfte att övervaka genomförandet av eldupphörsavtalet, som undertecknades den 10 juli 1999 av Kongo-Kinshasa, Rwanda, Uganda, Angola, Zimbabwe och Namibia. När avtalet senare undertecknades av två viktiga, nationella frihets- och demokratirörelser i DR Kongo under 2010 bytte Monuc namn till Monusco (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo).

Den främsta uppgiften var fortfarande att se till att eldupphöravtalet följdes samt att rapportera överträdelser, möjliggöra fria val och ge stöd till den valda regeringen. Styrkan har fått tillstånd att använda alla nödvändiga medel för att skydda människorättsföreträdare samt civil och humanitär personal som annars arbetar under ett överhängande hot om fysiskt våld.

Efter drygt 20 år avslutades Sveriges engagemang i Monusco under 2020.