Västsahara – Minurso

Två svenska militärobservatörer tjänstgör i FN:s mission Minurso. Sverige har även vid andra tillfällen bidragit med personal i missionen som är en av FN:s äldsta.

Sverige har återigen militär personal i FN:s mission i Västafrika, Minurso. Från den 21 juli tjänstgör 4 svenska officerare i missionen.
Sverige har återigen militär personal i FN:s mission i Västafrika, Minurso. Från den 21 juli tjänstgör 4 svenska officerare i missionen.
Instrumentpanelen smälter i värmen. Foto: Patric Magnusson/Försvarsmakten
Sverige har återigen militär personal i FN:s mission i Västafrika, Minurso. Från den 21 juli tjänstgör 4 svenska officerare i missionen.
Personal från sju olika länder. Foto: Patric Magnusson/Försvarsmakten
Sverige har återigen militär personal i FN:s mission i Västafrika, Minurso. Från den 21 juli tjänstgör 4 svenska officerare i missionen.
En "team site" ute i öknen. Foto: Patric Magnusson/Försvarsmakten
Sverige har återigen militär personal i FN:s mission i Västafrika, Minurso. Från den 21 juli tjänstgör 4 svenska officerare i missionen.
FN-flyg vid en så kallad "team site". Huvuddelen av tiden tjänstgör officerarna som observatörer ute i öknen och ingår i någon av de nio "team siter" som är utplacerade längs eldupphörlinjen. Foto: Patric Magnusson/Försvarsmakten

Västsahara är beläget i nordvästra delen av Afrika omgivet av Marocko, Mauretanien och Algeriet. Spanien kontrollerade området fram till 1976 men lämnade området efter en långvarig väpnad konflikt med gerillarörelsen Frente Polisario (Frente Popular para la Liberción de Saguia el-Hamra y de Rio de Oro). Mauretanien och Marocko ryckte in i området och Polisario upptog strid med de nya härskarna.

FN och Organisationen för afrikansk enhet (numera Afrikanska unionen) har förhandlat med Marocko och Mauretanien sedan 1976. 1979 lämnade Mauretanien området. En politisk lösning accepterades av parterna 1990 och året efter etablerades Minurso i överenskommelse mellan Marocko och Polisario för att övervaka eldupphör, verifiera reducering av marockansk trupp i området, övervaka att marockansk trupp och Polisario-trupp stannar inom förutbestämda grupperingsplatser, övervaka frisläppandet av politiska fångar och utväxling av krigsfångar, genomföra ett repatrieringsprogram och organisera registrering av röstberättigade inför kommande val. 

Militära observatörer grupperades för att övervaka eldupphöröverenskommelsen. I processen att fastställa röstlängd svarade FN-poliser för säkerheten i samband med mötet mellan myndigheter och lokalbefolkningen. 1992 skulle allmänna val ha genomförts men processen försenades till följd av att parterna inte kunde komma överens om vilka som skulle få delta i valet. 

I början av 1998 återstartade generalsekreteraren arbetet med röstlängden och beordrade även att genomföra minröjning av framtida grupperingsplatser för den FN-trupp som skulle stödja flyktingars återvändande. Sverige genomförde uppgiften att minröja, dock kom inte parterna närmare någon lösning av vem som skulle få rösta varför inga framsteg gjorts.

Från den 21 juli 2017 bidrar Sverige återigen med personal i missionen.

Fakta

Minurso – Mission des Nations Unies pour l´Organsation d´un Référendum au Sahara Occidental

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Trupp 85 personer (maj–oktober 1998), fem stabsofficerare (april 1998–januari 1999), fyra officerare (juli 2017-sommaren 2018), två officerare från sommaren 2018

Beteckning: Förbandet benämns VS01 (Västsahara)

Geografiskt område: Västsahara

Högkvarter: Laayoune

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 690 (1991) med flera

Etablerad: April 1991 och pågår

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: Maximalt 218 militära observatörer, 20 personer som militär sjukvårdspersonal

Omkomna i Minurso: 13 personer (ingen svensk)