Centralafrikanska republiken - EUTM RCA

Utbildningsinsatsen i Centralafrikanska republiken består av cirka 250 personer från elva europeiska länder och Brasilien. Insatsen inrättades som stöd till Centralafrikanska republikens nationella armé och inleddes den 16 juli 2016. Sverige har under de senaste åren haft cirka tio personer på plats.

Gata i huvudstaden Bangui.
Gata i huvudstaden Bangui.
Gata i huvudstaden Bangui. Foto: Thomas Rothdeutsch/Försvarsmakten

Det övergripande målet med EUTM RCA är att bistå Centralafrikanska republiken genom stöd till den pågående reformen av försvars- och säkerhetssektorn. Insatsen ska ge strategisk rådgivning till landets försvarsdepartement, militära staber samt till de väpnade styrkorna. EUTM RCA har sedan starten utbildat personal till Centralafrikanska republikens infanteribataljoner, funktionsförband och officerskår.

Det svenska bidragets huvuduppgift är att träna Centralafrikanska republikens armé och att vara mentorer under dess utbildning. En betydande del av utbildningstiden ägnas åt soldatutbildning men fokus läggs också vid att utbilda på grupp och plutonsnivå. Utbildningen omfattar bland annat vapenhantering, stridsutbildning, orientering och sjukvårdstjänst. En stor del är att agera mentor för officerare som i sin tur själva utbildar sina soldater.

EUTM står för European union training mission och RCA är den franska förkortningen på Centralafrikanska republiken, République centrafricaine.

Sveriges deltagande i utbildningsuppdraget i Centralafrikanska republiken avslutades den 15 juli 2022.