Mali – EUTM

På förfrågan från Mali genomför EU en utbildningsinsats för landets säkerhetsförband och försvarsmakt – European Union Training Mission Mali (EUTM Mali). Insatsen ingår i en långsiktig EU-strategi för hela regionen och syftet är att återställa lag och ordning och att neutralisera terrorhot inom landet.

Utbildning av maliska soldater och officerare.
Utbildning av maliska soldater och officerare.
Utbildning av maliska soldater och officerare. Foto: Försvarsmakten

Sverige avslutade sitt deltagande i insatsen under sommaren 2022.

I insatsen deltar cirka 700 personer från 29 nationer. Sverige deltar med högst 15 personer och för närvarande finns det åtta instruktörer och stabsofficerare på plats.

Insatsen påbörjades första kvartalet 2013. Uppgifterna består av rådgivning och stöd till Malis försvarsledning samt att erbjuda och genomföra utbildning åt den maliska försvarsmakten. Ingen personal ur EUTM Mali deltar i operativa insatser, utan personalen är enbart på plats för att utbilda de maliska officerarna, underofficerarna och soldaterna. Maliska styrkor tränas bland annat i vapenhantering, stridsteknik, sjukvård, strid i urban miljö, körteknik av militära fordon och mänskliga rättigheter.

Den svenska personalen ingår i multinationella grupper som utbildar de maliska styrkorna till att strida som ett infanteriförband. Det finns även utbildningsgrupper som utbildar i underhålls-, transport- och sjukvårdstjänst och krigets lagar.

Missionens högkvarter är beläget i huvudstaden Bamako. Träningsgrupperna har sin bas i Koulikoro, som ligger vid Nigerfloden cirka 60 kilometer nordost om huvudstaden Bamako.