Röda havet - Aspides

Aspides är en EU-ledd insats som ska skydda civila fartyg i Röda havet mot attacker från bland annat Huthi-rebellerna. Försvarsmakten kommer ha tre stabsofficerare på det operativa högkvarteret i Larissa i Grekland. En stabsofficer placeras på styrkans ledningsfartyg ute till havs.

Operationsområdet sträcker sig främst över de stora sjö- och handelsvägarna i Röda havet samt i vattnen utanför Yemen och Oman.