Afghanistan – RSM

Nato-insatsen Resolute Support Mission (RSM) inleddes vid årsskiftet 2014-2015 i samband med att den multinationella insatsen Isaf, där Sverige bidrog, upphörde. Hela insatsen består av cirka 12 000 män och kvinnor, men har successivt minskat under 2020 i takt med att uppgiften förändrats. Under 2021 avslutas insatsen.

Svensk personal pratar med en officer ur afghanska armén.
Svensk personal pratar med en officer ur afghanska armén.
Personal ur svenska fortsättningsstyrkan (FS) 37 pratar med en officer ur afghanska armén. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten

Det svenska bidraget till RSM bestod av 15 personer, främst stabspersonal till den multinationella staben grupperad på Camp Marmal utanför Mazar-e Sharif i norra Afghanistan. Några av medarbetarna tjänstgjorde i Kabul.

Det främsta uppdraget var att stötta Afghanistans regering med att upprätthålla säkerheten för det krigshärjade landets civilbefolkning, genom mentorskap för de afghanska säkerhetsstyrkorna.

Efter USA:s besked om ett militärt tillbakadragande från Afghanistan kommer Nato att avsluta insatsen Resolute Support Mission under 2021. Svensk militär personal lämnar därför Afghanistan senast i september i nära samarbete med Tyskland och Nato.

Det formella och slutgiltiga beslutet att avsluta det svenska bidraget till insatsen togs av regeringen.

Insatsen avslutades 15 maj 2021 i och med att den svenska flaggan halades under en ceremoni på insatshögkvarteret i Kabul och den sista personalen från Afghanistan landade i Sverige den 25 maj.