Somalia – EUTM

Somalia är ett av världens fattigaste länder och har en nästan två decennier lång historia av inbördeskrig. Landet byggs nu upp igen och en naturlig del av detta är att skapa fred och säkerhet, att införa demokratiska processer, att bygga institutioner som upprätthåller demokratiska värderingar och att se till att de mänskliga rättigheterna upprätthålls.

uppställda somaliska soldater.
uppställda somaliska soldater.
Somaliska kadetter uppställda för genomgång före dagens övning. Foto: Johan Berger/Försvarsmakten

EUTM Somalias huvudsakliga uppgift är att bidra till kapacitetsbyggande inom försvars- och säkerhetsområdet på regeringsnivå, främst vid det somaliska försvarsministeriet, och inom den somaliska försvarsmakten.

EUTM Somalia löser uppgiften genom rådgivning och genom att utöva mentorskap vid det somaliska försvarsministeriet samt inom den somaliska generalstaben. Utöver rådgivning och mentorskap genomför också insatsen en rad utbildningar för den somaliska försvarsmakten utifrån de behov som somalierna har.

Verksamheten bedrivs främst i Somalias huvudstad Mogadishu samt med mindre stödjande delar i Nairobi och Bryssel. Styrkan är förlagd inom den internationella campen på Mogadishus flygplats. 

I insatsen, som startade 2010, deltar för närvarande sex EU-stater samt Serbien och Storbritannien. I dagsläget är den personella styrkan cirka 180 officerare, soldater och civila. Sverige bidrar med cirka nio personer.