Somalia – EUTM

Somalia är ett av världens fattigaste länder och har en nästan två decennier lång historia av inbördeskrig. Nu står landet inför utmaningen att skapa fred och säkerhet, införa demokratiska processer och institutioner och se till att de mänskliga rättigheterna följs.

Utbildning av somaliska soldater.
Utbildning av somaliska soldater. Foto: EUTM Somalia

EUTM Somalias huvudsakliga uppgift är att bidra till kapacitetsbyggande inom försvars- och säkerhetsområdet både på regeringsnivån och då främst vid det somaliska försvarsministeriet, samt inom den somaliska försvarsmakten.

EUTM Somalia löser denna uppgift genom rådgivning och genom att utöva mentorskap vid det somaliska försvarsministeriet samt inom den somaliska generalstaben. Utöver rådgivning och mentorskap genomför också insatsen en rad specialistutbildningar och träningar för den somaliska försvarsmakten utifrån de behov som somalierna har.

Verksamheten bedrivs främst i Somalias huvudstad Mogadishu samt med mindre stödjande delar i Nairobi och Bryssel.

I insatsen deltar för närvarande 13 EU-stater samt Serbien. I dagsläget är den personella styrkan drygt 100 officerare, soldater och civila. Sverige bidrar med cirka nio personer.