Irak

Det svenska bidraget i Irak utgörs av en styrka om cirka 70 personer med uppgift att utbilda det irakiska försvaret i syfte att bidra till dess förmåga att stå emot den militanta islamistgruppen IS framryckning. Styrkan ska, om behov uppstår, kunna förstärkas tillfälligt av en styrka bestående av högst 120 personer.

Den svenska campen i Irak. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
En australisk soldat hjälper en irakisk soldat med vapnet under en skjutövning.
En australisk soldat hjälper en irakisk soldat med vapnet under en skjutövning. Foto: Paris Maxey/US Army

Den militära multinationella insatsen som genomförs i Irak och Syrien verkar under en koalition som leds genom USA:s centralkommando i Tampa, Florida. Koalitionens militära plan för Irak syftar initialt till att hindra IS framryckningar genom att bland annat utbilda och träna försvarsstyrkor i Irak för att sedan besegra IS.

Den militära planen utgör en del i en bredare strategi tillsammans med andra krishanteringsinstrument, såsom diplomati och humanitära åtgärder.

Det svenska styrkebidraget till koalitionen mot IS verkar i huvudsak i norra Irak och har rådgivning och utbildning av de irakiska försvarsstyrkorna som huvuduppgift.

I maj 2019 beslutade Försvarsmakten att tillfälligt avbryta utbildningen i Irak. Detta på grund av säkerhetsläget. Efter några dagar återupptogs verksamheten igen.

I januari 2020 fattade Försvarsmakten beslut om att tillfälligt avbryta verksamheten på plats i Irak. Detta med anledning av säkerhetsläget. Senare återupptogs verksamheten. 

I mars 2020 beslutade Försvarsmakten att tillfälligt ta hem den svenska personalen som deltar i utbildningsuppdraget i Irak. Detta med anledning av att coronaviruset och sjukdomen covid-19 gjort att efterfrågan på utbildning minskat.