Irak

Det svenska bidraget i Irak utgörs av en styrka om högst 70 personer med uppgift att utbilda det irakiska försvaret i syfte att bidra till dess förmåga att stå emot den militanta islamistgruppen IS framryckning. Styrkan ska, om behov uppstår, kunna förstärkas tillfälligt av en styrka bestående av högst 120 personer.

Den svenska campen i Irak.
Den svenska campen i Irak.
Den svenska campen i Irak. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
En australisk soldat hjälper en irakisk soldat med vapnet under en skjutövning.
En australisk soldat hjälper en irakisk soldat med vapnet under en skjutövning. Foto: Paris Maxey/US Army

Den militära multinationella insatsen som genomförs i Irak och Syrien verkar under en koalition som leds genom USA:s centralkommando i Tampa, Florida. Koalitionens militära plan för Irak syftar initialt till att hindra IS framryckningar genom att bland annat utbilda och träna försvarsstyrkor i Irak för att sedan besegra IS.

Den militära planen utgör en del i en bredare strategi tillsammans med andra krishanteringsinstrument, såsom diplomati och humanitära åtgärder.

Den militära multinationella insatsen, Operation Inherent Resolve (OIR), som genomförs i Irak och Syrien verkar under en koalition som leds genom USA:s centralkommando i Tampa, Florida. Koalitionens militära plan för Irak syftar initialt till att hindra IS framryckningar genom att bland annat utbilda och träna försvarsstyrkor i Irak för att sedan besegra IS.

Den militära planen utgör en del i en bredare strategi tillsammans med andra krishanteringsinstrument, såsom diplomati och humanitära åtgärder.

Det svenska styrkebidraget till koalitionen mot IS verkade fram till och med 2018  i norra Irak och hade rådgivning och utbildning av de irakiska försvarsstyrkorna som huvuduppgift. Från och med 2019 har det svenska bidraget verkat på Camp Taji i Bagdad, samarbete med Storbritannien, och bestått av 55 personer. Uppgifterna utökades då att även bestå av skydd- och bevakningsuppgifter.

I maj 2019 beslutade Försvarsmakten att tillfälligt avbryta utbildningen i Irak. Detta på grund av säkerhetsläget. Efter några dagar återupptogs verksamheten igen.

I januari 2020 fattade Försvarsmakten beslut om att tillfälligt avbryta verksamheten på plats i Irak. Detta med anledning av säkerhetsläget. Senare återupptogs verksamheten. 

I mars 2020 beslutade Försvarsmakten att tillfälligt ta hem den svenska personalen som deltar i utbildningsuppdraget i Irak. Detta med anledning av att coronaviruset och sjukdomen covid-19 gjort att efterfrågan på utbildning minskat.

Insatsen har sedan 2020 påverkats starkt av såväl Coronapandemin som säkerhetsläget som är en konsekvens av den spända relationen mellan USA och Iran, där shiamuslimska miliser med lojaliteter med Iran genomfört upprepade raketattacker mot koalitionsbaser.

Från sommaren 2020 har Sverige enbart bemannat en handfull stabs- och rådgivningsbefattningar. Huvuddelen av bidraget är kvar i Sverige med beredskap att återuppta insatsen.

Internationellt pågår planering att koalitionen OIR kommer att minska sin insats, samtidigt som Nato Mission in Iraq (NMI) planerar att expandera. Diskussioner pågår på politisk nivå i Sverige att utöka bidraget i NMI, troligen från 2022.