Mellanöstern – Untso

I Mellanöstern pågår FN:s äldsta uppdrag – Untso. Deras uppgift är att övervaka vapenstillestånden mellan Israel, Libanon och Syrien samt fredsavtalen mellan Israel, Egypten och Jordanien.

Flygbombning av Tyr i Libanon 060716.
Flygbombning av Tyr i Libanon 060716.
Flygbombning av Tyr i Libanon. Foto: Magnus Mimer/Försvarsmakten

I maj 1948 krävde FN:s säkerhetsråd ett omedelbart slut på våldsamheterna som uppstått efter deras förslag att dela Palestina i två stater, en arabisk och en judisk. Tidigare samma månad hade den Israeliska staten utropat sig som självständig och, som följd av det, blivit anfallen av de kringliggande arabstaterna.

För att säkra vapenstilleståndet meddelade FN det skulle övervakas av deras egna förhandlare och militära observatörer. I juni samma år anlände de första observatörerna och FN:s första insats startade. Insatsen fick namnet Untso, United Nations Truce Supervision Organization

I dag består den operativa styrkan av cirka 150 militärobservatörer, där Sverige bidrar med sex officerare. Uppgifterna för Untso har varierat genom tiderna, men i huvudsak är syftet att övervaka ingångna avtal och att fungera som mellanhänderna mellan de inblandade parterna – allt för förebygga potentiella konflikter.

Untso:s observatörer är indelade i tre så kallade outstations eller fältstationer: OGL (Observer Group Lebanon), OGG-T (Observer Group Golan – Tiberias) och OGG-D (Observer Group Golan – Damascus). Observatörernas arbetsuppgifter varierar beroende på deras placering, men handlar i huvudsak om patrullering, inspektioner och att möta lokalbefolkning, politiker och andra nyckelpersoner i samhället.