Jemen – UNMHA

Den eskalerande konflikten i Jemen har under de senaste fyra åren lett till en katastrofliknande nivå där stora delar av befolkningen är i behov av humanitärt bistånd för att undvika svält.

FN:s bidrag i Jemen (UNMHA) är en civil observatörsinsats bestående av militär personal, polis samt personal från civila myndigheter. UNMHA som etablerades i januari 2019 är ett stöd till Stockholmsavtalet där vapenvila slöts mellan Jemens regering och huthierna.

UNMHA består av cirka 75 observatörer som bland annat övervakar avtalet om eldupphör och ett ömsesidigt tillbakadragande av parterna från Al-Hudaydah och hamnar.

Sverige har sedan juni 2019 en observatör på plats i Jemen. Insatsens högkvarter ligger i Al-Hudaydah på Jemens västkust.