Jemen – UNMHA

Den eskalerande konflikten i Jemen har under de senaste fem åren lett till en katastrofliknande nivå där stora delar av befolkningen är i behov av humanitärt bistånd för att undvika svält.

Ett av FN:s bidrag i Jemen är en civil observatörsinsats (UNMHA) som består av personal med militär och polisiär kompetens samt personal med erfarenhet från civila FN-insatser.

I slutet av 2018 inleddes slaget om Al-Hudaydah och dess hamn. Området har strategisk betydelse för konfliktens båda parter, inte minst för att 80 procent av landets försörjning sker genom områdets hamnar. För att säkerställa försörjningen och den humanitära hjälpen till 24 miljoner människor slöt parterna under inrådan från den internationella gemenskapen Stockholmsavtalet. Avtalet omfattar vapenvila i provinsen Al-Hudaydah och ett ömsesidigt tillbakadragande av militära styrkor från staden Al-Hudaydah och de tre hamnarna Hudaydah, Salif och Rass Issa.

UNMHA etablerades i januari 2019 som ett stöd till Stockholmsavtalet och består av cirka 35 observatörer från 26 olika nationer. Observatörerna övervakar avtalet om vapenvila och stödjer förhandlingar mellan Jemens regering och Houthierna kopplat till det ömsesidiga tillbakadragandet av militära styrkor.

Sverige har sedan juni 2019 en observatör på plats i Jemen. När förhållandena medger ska insatsen växa till 75 observatörer och Sverige avser att utöka bidraget till två personer. Insatsens högkvarter ligger i Al-Hudaydah på Jemens västkust.