Olika avtal

Säkerhetsskyddsavtal finns i tre olika nivåer beroende på var arbetet kommer att utföras och på vilket sätt. Beroende på vad som är aktuellt i det enskilda uppdraget så finns det specifikt
reglerat i respektive säkerhetsskyddsavtal vad som gäller.

Säkerhetsskyddsavtalet är ett avtal med den juridiska personen (företaget). Företaget är genom säkerhetsskyddsavtalet skyldigt att hålla Försvarsmakten uppdaterad om företaget byter namn, blir uppköpt eller andra omständigheter som kan vara av vikt för Försvarsmakten att få reda på. Företagets skyldigheter finns också reglerat för det specifika uppdraget i respektive säkerhetsskyddsavtal.

Innebörden av nivå 1

Företaget kommer att arbeta med eller förvara säkerhetsskyddsklassificerad uppgift (eller i övrigt få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet) i dennes egna, av Försvarsmakten godkända lokaler eller utrymmen.

Innebörden av nivå 2

Företaget kommer att arbeta med eller förvara säkerhetsskyddsklassificerad uppgift (eller i övrigt få tillgång till säkerhetskänslig verksamhet) i Försvarsmaktens lokaler eller utrymmen.

Innebörden av nivå 3

Företaget avses inte arbeta med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, men verksamhetens art eller omfattning kräver att dess personal ska vara säkerhetsprövad samt registerkontrollerad.

Säkerhetskyddsöverenskommelse

En säkerhetsskyddsöverenskommelse tecknas i de fall som de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna inte når över begränsat hemlig. Det kan även finnas fall där Försvarsmakten istället reglerar säkerhetsskyddskraven detta i affärsavtalet. Kraven i en säkerhetsskyddsöverenskommelse kan inte göras lika långtgående som i ett säkerhetsskyddsavtal.