Offentlig privat samverkan – OPS

Denna strategi beskriver tillvägagångssättet för att maximera nyttan med offentlig privat samverkan (OPS) i Försvarsmakten. Syftet är enkelt, ökad kostnadseffektivitet möjliggör en högre effekt inom kärnverksamheten.

Med hjälp av olika finansieringsformer, ersättningsmodeller, riskfördelning, drift- och underhållsmodeller, går det att utforma ett stort antal varianter av så kallade OPS-lösningar, där privat och offentlig sektor ansvarar för olika delar.