Doktrin

Militärstrategisk doktrin omsätter den svenska politiska viljan i militärstrategiska utgångspunkter, som sedan utvecklas i Operativ doktrin, reglementen och handböcker.