Doktrin

Försvarsmaktens doktrin består av militärstrategisk doktrin, doktrin för gemensamma operationer samt doktrintilläggen ledning, logistik, underrättelse- och säkerhetstjänst samt militärstrategisk kommunikation. Militärstrategisk doktrin omsätter den svenska politiska viljan i militärstrategiska utgångspunkter och koncept som sedan utvecklas i doktrin för gemensamma operationer. I doktrintilläggen fördjupas de militärstrategiska funktionernas karaktäristik. Reglementen och handböcker utgör försvarsgrenars och stridskrafters inriktning och styrning utifrån FM doktrin.

DTLG LED fördjupar sig i den militärstrategiska funktionen lednings karaktäristik. Boken kommer att ges ut 2023.

DTLG LOG fördjupar sig i den militärstrategiska funktionen logistiks karaktäristik. Boken kommer att ges ut 2022.

DTLG MILSTRAKOMM fördjupar sig i den militärstrategiska funktionen militärstrategisk kommunikations karaktäristik. Boken kommer att ges ut 2022.

DTLG UNDSÄK 19 fördjupar sig i den militärstrategiska funktionen underrättelse- och säkerhetstjänsts karaktäristik.