Regler för militär luftfart

Försvarsmaktens föreskrift om militär luftfart FFS 2019:10 tillsammans med tillämpningsbestämmelser och SE-EMAR bildar regler för militär luftfart (RML).

Tillämpningsbestämmelser innehåller närmare bestämmelser om tillämpningen av Författningar rörande militär luftfart. I SE-EMAR (Svenska Militära Luftvärdighetsbestämmelserna) finns särskilda bestämmelser. Dessa är avsedda som ett stöd för hur alla aktörer i det militära luftfartssystemet ska och kan göra för att uppfylla de bestämmelser som återfinns i FFS 2019:10 och kommande författningar.

Försvarsmaktens Föreskrifter som berör RML finns att läsa här.