Regler för militär luftfart

Försvarsmaktens föreskrifter FFS 2019:10 om militär luftfart och FFS 2020:4 Trafikregler för militär luftfart, tillsammans med tillämpningsbestämmelser och SE-EMAR, bildar regler för militär luftfart (RML).

Tillämpningsbestämmelser innehåller närmare bestämmelser om tillämpningen av Författningar rörande militär luftfart. I SE-EMAR (Svenska Militära Luftvärdighetsbestämmelserna) finns särskilda bestämmelser. Dessa är avsedda som ett stöd för hur alla aktörer i det militära luftfartssystemet ska och kan göra för att uppfylla de bestämmelser som återfinns i FFS 2019:10, FFS 2020:4 och kommande författningar.

Försvarsmaktens föreskrifter FFS 2019:10 om militär luftfart finns att läsa här.

Försvarsmaktens föreskrifter FFS 2020:4 Trafikregler för militär luftfart finns att läsa här.