På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Läs om kakor och hur de används på forsvarsmakten.se.

Läs mer

Spela upp
Markera en text och klicka på "Spela upp"

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en grundutbildning med värnplikt, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Till Jobb & utbildning

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

Vi är alla en del av Sveriges försvar

Foto: Rebecka Signäs

Sveriges säkerhetspolitik syftar till att garantera vårt lands oberoende och självständighet. Men världen är i ständig förändring. Vår demokrati, fred och frihet hotas och vi kan inte ta den för given. Därför utgörs Sveriges försvar av oss alla. Både dig som arbetar militärt och dig som är civil. Vi är alla en del av Sveriges försvar.

TÄNK OM – TILLSAMMANS I KRIG OCH FRED

Tänkomtillsammans-logotyp.pngLäs mer om vandringsutställningen.

 

Tillsammans försvarar vi Sverige

Vår demokrati bygger på ett starkt totalförsvar bestående av både militär och civil verksamhet. Därför har vi här samlat information om några av de försvarsutmaningar vi tillsammans står inför. För att både öka vår medvetenhet och skapa ökad förståelse för försvar och säkerhet och vad vi alla kan göra för att bidra.

Omvärlden

Det globala säkerhetspolitiska läget präglas av osäkerhet och instabilitet. Omvärldsklimatet hårdnar, med en tendens till global tillbakagång för demokrati, rättsstatsprincipen, respekt för normer, folkrätt och samarbete mellan flera stater. Vi ser en ökad oförutsägbarhet i en snabbt föränderlig omvärld.

Arktis

Intresset för Arktis

Arktis

I det väldiga havsområdet runt jordens norra pol – Arktis, gör den globala uppvärmningen att stora mängder is smälter i en alarmerande hastighet. Men kan de smältande isarna komma att påverka vår säkerhet på fler sätt än genom förändringar i klimat och natur?

Hotbilden

Vi lever i gränslandet mellan fred, kris och krig. Ett gränsland där hoten sammantaget blivit svårare att identifiera och mer komplexa att hantera. För idag är hoten sammanvävda av både politiska och ekonomiska förändringar, såväl som klimat- och hälsoförändringar. Och de riktas mot hela vårt sätt att leva, vårt välstånd och vår demokrati.

Påverkansoperationer

Påverkansoperationer

Vi utsätts återkommande för försök att vilseledas, både som nation och som medborgare. Men vad är egentligen en påverkansoperation?

Försvarsmaktens utveckling

Vårt militära försvar utgör en tröskel för den som vill angripa eller utöva påtryckningar på Sverige. Ett angrepp ska medföra orimliga kostnader för angriparen. Därför stärks nu den militära förmågan genom att fortsätta bygga vår försvarskraft med både spets och bredd inom det traditionella stridsfältet, men även inom nya domäner.

Teknikens framfart

Teknikens framfart

Obemannade vapen, vapen med längre räckvidd, rymdkrigföring – ja, gränserna för vad som är möjligt flyttas ständigt framåt. Men hur ska vi förhålla oss till teknikutvecklingen? Och vad innebär den för vårt försvar?

Vi kan inte ta vår demokrati, fred och frihet för given.

Många har kämpat för det Sverige vi har idag. Men en omvärld i ständig förändring påverkar oss, och vi kan inte ta vår demokrati, fred och frihet för given.

Sverige och vårt samhälle är värt att försvara. För att bygga ett robust samhälle med en hög tröskel mot olika hot behöver Sverige både ett starkt militärt försvar och ett starkt civilt försvar. Tillsammans värnar vi Sverige.Totalförsvaret

Sverige har ett gemensamt försvar, med ett gemensamt syfte. Totalförsvaret. Det är i sin tur uppdelat i ett militärt försvar och ett civilt försvar, som tillsammans utgör all den verksamhet som krävs för att förbereda Sverige för krig. Visste du att om du är mellan 16-70 år är du automatiskt totalförsvarspliktig?

Läs mer

Det yttersta gränslandet
Idag har flera länder skapat eller planerar att skapa militära rymdkommandon och rymdtrupper. FOI: Omvärldsanalys Rymd 2020 - Fokus på försvar och säkerhet (2021-01-29) 

FOI: Strategisk utblick 9 (2021-01-20)

Sårbara satelliter
Flera länder har idag kapacitet att störa eller förstöra satelliter, vilket driver upprustningen av både försvarsmekanismer samt offensiva förmågor.

FOI: Strategisk utblick 9 (2021-01-20)

Information som valuta
Sverige utsätts ständigt för cyberangrepp från statliga aktörer som bedriver underrättelseinhämtning mot bland annat svensk försvarsindustri och myndigheter.

MSB: Rapport Cybersäkerhet i Sverige 2020 - hot, metoder, brister och beroenden

Ettor och nollor som vapen
Under vissa omständigheter kan ett cyberangrepp klassificeras som ett väpnat angrepp, vilket betyder att Sverige har rätt att vidta åtgärder i självförsvar.

MSB: Rapport Cybersäkerhet i Sverige 2020 - hot, metoder, brister och beroenden

Verkligheten genererad
Idag gör AI det möjligt att skapa och manipulera bilder, videor och röster så trovärdigt att det blir svårt att skilja dem från verkligheten.

FOI: Strategisk utblick 9 (2021-01-20)

Artificiell intelligens eller bara intelligens?  
Idag kräver AI-tränade språkmodeller stora resurser, men när de väl skapats kostar det nästan ingenting att snabbt skapa nya texter av god kvalitet.

FOI: Strategisk utblick 9 (2021-01-20)

När kriget kommer

En berättelse i fem delar om en framtida konflikt och hur ett väpnat angrepp kan drabba oss i Sverige.

Youtube preview - När kriget kommer

Avsnitt 1: "Den osäkra framtiden"

Visningsbild för serien När kriget kommer.

Avsnitt 2: "Den grå zonen"

Visningsbild för serien När kriget kommer.

Avsnitt 3: "Det framtida slagfältet"

Visningsbild för serien När kriget kommer.

Avsnitt 4: "Det totala försvaret"

Visningsbild för serien När kriget kommer.

Avsnitt 5: "Vad är värt att försvara?"

Tillsammans värnar vi Sverige.

Kunskap och medvetenhet är en viktig del av vårt försvar

Hur kan jag engagera mig? Läs mer på Försvarsutbildarnas webbplats, frivilligutbildning.se.

Läs mer

Inställningar för kakor

På forsvarsmakten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.

Läs mer

Hantera inställningar

Nödvändiga kakor används för grundläggande funktioner på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa kakor.

Funktionella kakor används för att spara information om dina inställningar och val på webbplatsen.

Kakor för lokal lagring används för att webbplatsen inte ska behöva ladda samma innehåll flera gånger.

Kakor för statistik används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla och rapportera information anonymt.

Kakor för marknadsföring används för att mäta och analysera marknadsföringskampanjer.