Reglementen

Ett reglemente är en bindande och beskrivande bestämmelse för hur en verksamhet ska genomföras inom Försvarsmakten. Reglementet kan även ange ett förhållningssätt för genomförandet av verksamheten.

Ett reglemente kan innehålla detaljerade förklaringar och beskrivningar, i bild och text, av en viss verksamhet.

Mer detaljerad information om uniformer finns i Försvarsmaktens uniformsbestämmelser.