Nordiskt samarbete

En militär konflikt eller incident i vårt närområde skulle påverka alla länder i regionen och kan inte mötas av ett ensamt land. De nordiska länderna samarbetar sedan 2009 inom Nordefco, Nordic Defence Cooperation.

Militärer från olika nationer.
Militärer från olika nationer.
Förre ÖB Sverker Göranson tar en selfie med general Jarmo Lindberg, försvarschef Finland; generallöjtnant Per Ludvigsen, vice försvarschef Danmark och Amiral Haakon Bruun-Hanssen, försvarschef Norge. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Det nordiska försvarssamarbetet inom Nordefco syftar främst till att öka respektive nations försvarsförmåga samt att utveckla förmågan att samarbeta och enas kring strategiska, gemensamma försvarsfrågor. Man ämnar även uppnå ekonomiska fördelar genom gemensam utveckling och inköp av utvald materiel. 

På sikt skulle det nordiska försvarssamarbetet kunna innehålla en mängd gemensamma delar. Exempelvis truppbidrag för internationella fredsinsatser, utveckling, anskaffning, underhåll och vidareutveckling av materiel, officersutbildning och övningar.

Exempel på nordiska samarbeten inom ramen för Nordefco:

  • Sjöövervakning. Samarbete inom ramen för sjöövervakning utvecklas för närvarande, vilket innebär att sjölägesinformation och radarbilder kan utbytas mellan de nordiska länderna.

  • Luftlägesinformation. Sverige och Finland förhandlar med Nato, med Norge som värdland, om utbyte av luftlägesinformation (ASDE). Det skulle möjliggöra utbyte av luftlägesinformation mellan samtliga nordiska länder. I förlängningen finns möjligheter för ett gemensamt utnyttjande av luftrummet över Norden.

  • Gemensam uniform. Målet är att utforma och upphandla en gemensam stridsuniform med tillbehör, för att nå ekonomiska fördelar.

  • Gemensamma övningar. Samövningar mellan de nordiska länderna och gemensam utbildning är inget nytt. Men dessa ska utvecklas och fördjupas.  

Implementering av de fyrtio första aktiviteterna har påbörjats, och i ett första skede handlar det främst om att utbyta information och synkronisera nationernas olika planer.