Företagets ansvar

Ett företag (leverantör) som har ett säkerhetsskyddsavtal eller en
säkerhetsskyddsöverenskommelse med Försvarsmakten omfattas av de specifika krav som finns i dessa.

Det medföljer även en skyldighet att hålla Försvarsmakten löpande informerad gällande personalen som arbetar i uppdraget mot Försvarsmakten, att man avslutar sin tjänst eller nytillkomna ska komma in i uppdraget.

Företaget (leverantören) har även en skyldighet att löpande rapportera om incidenter eller annan säkerhetshotande verksamhet skulle uppstå eller uppdagas.

Vad som ska anmälas framgår av säkerhetsskyddsavtalet eller
säkerhetsskyddsöverenskommelsen som företaget har med Försvarsmakten.