Hållbarhetsredovisning

Försvarsmakten ger årligen ut en hållbarhetsredovisning där den hållbarhetsverksamhet som genomförts under det gångna året redovisas. Försvarsmaktens hållbarhetsarbete är en viktig del av värdegrunden, att visa öppenhet, resultat och ansvar.