Remissblanketter

Nedan finns olika blanketter tillgängliga för att underlätta och påskynda handläggningsprocessen hos Försvarsmakten.

Om du har Word välj dokumentet i Word-format (DOC), fyll i digitalt och mejla adressen angiven på blanketten.

Har du Acrobat Reader kan du välja PDF-dokumentet, skriv ut, fyll i och skicka in.

OBS! Blanketterna skall skickas till exp-hkv@mil.se alternativt till: Försvarsmakten, Högkvarteret
107 85 Stockholm.

För frågor avseende shapefiler samt behov av att skicka shapefiler tillhörande ärenden och remisser kontakta fysplan@mil.se.

För frågor avseende radiosändarremisser samt behov av att få bilagan i excel-format kontakta fst-stod-ledund@mil.se.

För allmänna frågor rörande riksintressen, Försvarsmaktens intresse inom samhällsplanering med mera kontakta fysplan@mil.se.