TÄNK OM – TILLSAMMANS I KRIG OCH FRED

Vandringsutställning 2023/2024

Tänk om kriget faktiskt kommer till vårt land?

På 1960-talet, under kalla kriget, var Sveriges beredskap som störst och hoten mot Sverige var verkliga. Tanken på krig i Sverige har sedan dess känts främmande för de flesta, idag måste vi alla återigen förbereda oss på att kriget kan bli verklighet. Vi är alla en del av Sveriges försvar och tillsammans ska vi värna vårt land. Det är dags att tänka om. 

Under hösten 2023 startade vandringsutställningen "Tänk om - tillsammans i krig och fred". En utställning om vikten av att vara förberedd som kommer turnera runt om i landet på universitet, högskolor och några gymnasieskolor under 2023/2024.

Utställning har två delar; en upplevelsebaserad del där du genom rörelse, ljud och teknik får uppleva känslan av att ett krig pågår. En ombyggd container som föreställer ett studentrum där du som besökare får se samma lägenhet före och efter en granatexplosion.

Andra delen är interaktiv och fokuserar på vår försvarshistoria och vad du kan göra idag för att engagera dig i totalförsvaret. Här ges tre olika perspektiv på frågan "Tänk om kriget kommer" - det historiska, det samtida och det framtida.

Utstallning_tank_om_194.jpg

Vandringsutställningens datum under 2024

Platser och datum uppdateras efter hand som fler lärosäten och skolor tillkommer

Söderslättsgymnasiet Trelleborg
Utställningstid: 22 januari – 26 januari Klockan 09.00-16.00

Lunds universitet, Boklunden, Navet på LTH
Utställningstid: 29 januari – 2 februari klockan 11.00-17.00
För mer information kring stoppet i Lund klicka här Försvarsmakten gästar LU med utställningen "Tänk om: Tillsammans i krig och fred" | Kalenderdelning

Blekinge tekniska högskola Karlskrona
Utställningstid: 12 februari – 22 februari

Linnéuniversitet Växjö
Utställningstid: 26 feb – 1 mars klockan 11.00-17.00

Hvitfeldska gymnasiet Göteborg
Utställningstid: 4 mars – 8 mars Klockan 09.00-16.00

Karlstad universitet
Utställningstid: 8 april – 12 april

Umeå universitet
Utställningstid: 13 maj – 16 maj

Vandringsutställningens datum under 2023
Högskolan i Halmstad 25/9-5/10, mån-fre 10-16 
Örebro universitet 9-20/10, mån-fre 10-16
Stockholms universitet 30/10-9/11, mån-fre 10-16
Uppsala universitet 13- 23/11, mån-fre 10-16
Linköpings universitet 27/11- 8/12, mån-fre 11-17 (till kl 18 den 30/11 och den 8/12)

Bakgrund
Försvarsmakten, Statens försvarshistoriska museer (SFHM) och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har tagit fram vandringsutställningen. Syftet med utställningen är att höja medvetenheten och vikten av beredskap samt öka försvarsviljan hos unga vuxna. Samt bidra till en större kunskap om vår gemensamma historia och de värden vi vill försvara.

Digital utbildning

"Tillsammans är vi totalförsvaret" är en gymnasieutbildning som ger en bättre förståelse för vad totalförsvaret är, varför det behövs och hur det kommer att påverka dig. Utbildningen består av fem kapitel samt spelet ”Agera i krigstid – ett interaktivt utbildningsspel i totalförsvar”. Spelet är anpassat för mobila enheter.

                           

Tillsammans är vi totalförsvaret (gymnasieutbildning) 

Basutbildning totalförsvar – Tillsammans försvarar vi Sverige (vuxenutbildning)

 

 

 

Vi är alla en del av Sveriges försvar

Läs mer om totalförsvaret