Samrådsärenden

Försvarsmakten fortsätter avgränsningssamrådet för Arvidsjaurs övning- och skjutfält med enskilda som kan bli särskilt berörda av verksamheten, övriga statliga myndigheter, kommun och den allmänhet som kan antas bli berörd av verksamheten.

Avgränsningssamrådet är skriftligt. Svar erhålles senast den 11 oktober 2019.