Operationella dokument för militär luftfart

För den militära luftfarten i Försvarsmakten finns bestämmelser i Reglemente Ledning av militär luftfart ( R LML) och operationella dokument för respektive tjänst.

R LML innehåller bindande bestämmelser för ledning av Försvarsmaktens verksamhet inom det svenska militära luftfartssystemet. R LML beslutas av Flygvapenchefen.

Operationella dokument för militär luftfart innehåller bestämmelser och styrningar avseende hur verksamheten inom respektive tjänst ska bedrivas.

Den militära luftfarten i Försvarsmakten är indelad i följande tjänster:

 • flygtjänst,
 • fallskärmstjänst,
 • ledning av fortsatt luftvärdighet,
 • flygunderhållstjänst,
 • utbildning av personal för luftfartygsunderhåll,
 • flygstridsledningstjänst,
 • flygplatstjänst landbaserade flygplatser,
 • flygplatstjänst fartygsbaserade flygplatser,
 • sambands- och informationssystemtjänst,
 • flygmedicin,
 • systemvärdighet luftlandsättningsmateriel,
 • systemvärdighet RPAS,
 • systemvärdighet markutrustning,
 • systemvärdighet för ledningsstödsystem, och
 • systemvärdighet för flygsäkerhetsmateriel.

De operationella dokumenten för respektive tjänst beslutas av särskilt utsedda personer.

På denna sida återfinns R LML och de operationella dokumenten för flygtjänst och flygstridsledningstjänst.

Operationella dokument för övriga tjänster återfinns endast på Försvarsmaktens intranät