Lagrum

Här presenteras föreskrifter som har kungjorts i Försvarets författningssamling (FFS) och allmänna råd i som har kungjorts i Försvarsmaktens allmänna råd som (Far). Vidare presenteras Försvarsmaktens interna bestämmelser (Fib).

FFS, Fib och Far beslutas av chefen för Försvarsmakten, det vill säga överbefälhavaren.Vissa FFS beslutas istället av försvarsinspektören för hälsa och miljö.

FFS, Fib och Far kontrasigneras av Försvarsmaktens chefsjurist. Chefsjuristen är också  ansvarig utgivare för FFS, Fib och Far.

I enlighet med författningssamlingsförordningen (1976:725) utnyttjas FFS även av Fortifikationsverket, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk. Fib innehåller enbart Försvarsmaktens interna regler.