Mångfaldsbegreppet

Ju mer olika vi är desto farligare är vi för fienden.

Den 18 och 20 februari 2014 genomförde instuktörer från Sverige och Norge en så kallad
Den 18 och 20 februari 2014 genomförde instuktörer från Sverige och Norge en så kallad "Female Searcher training" i centrala Mazar-e-Sharif. Syftet med detta var att utbilda kvinnor till att verka som kontrollanter vid vallokalerna under det afghanska presidentvalet 2014.
Svenska och norska instruktörer i centrala Mazar-e-Sharif. Foto: Emelie Adamsson/Försvarsmakten

I en tid då omvärlden blir alltmer svårnavigerad behövs ett svenskt försvar i framkant mer än någonsin. Försvarsmakten rör sig konstant framåt vad gäller teknisk kompetens, militärstrategiskt kunnande och operativ förmåga.

Men det är minst lika viktigt att organisationen förändras i samklang med landet vi försvarar. Vi vill attrahera de mest lämpade personerna så att vi kan bygga en så bra och professionell försvarsorganisation som möjligt. Att kunna nå hela rekryteringsbasen är därför en förutsättning för att personalförsörja våra förband.

Arbetslag där vi tillåts vara och tänka olika ger oss fler perspektiv och minskar risken för ett beslutsfattande som är förutsägbart eller likriktat.

En god arbetsmiljö där vi följer värdegrunden gör också att medarbetare trivs och presterar bättre vilket i förlängningen bidrar till bättre förutsättningar för operativ förmåga – inklusive förmåga till väpnad strid.

Mångfald och jämlikhet handlar ytterst om att se och respektera varje individ, men också om att skapa en mer inkluderande kultur inom försvaret. Det ökar förmågan till anpassning – vilket krävs för att stå stark i den snabbföränderliga värld vi lever i – och att hitta nya lösningar.

Och det, i sin tur, stärker Sveriges försvar.