Pågående internationella insatser

Internationella insatser kan både vara större truppinsatser som i Afghanistan och Kosovo eller mindre observatörsinsatser som brukar kallas enskilda insatser.

Listningen nedan är i bokstavsordning efter land där insatsen pågår.

Afghanistan – RSM

Nato-insatsen Resolute Support Mission, RSM, inleddes vid årsskiftet 2014-15 i samband med att Isaf, International Security Assistance Force, upphörde. Hela insatsen består av cirka 12 000 män och kvinnor.

Centralafrikanska republiken – EUTM RCA

Utbildningsinsatsen i Centralafrikanska republiken består av cirka 170 personer från flera europeiska länder. Insatsen inrättades som stöd till den nationella armén. Sverige bidrar med högst 15 personer och har under 2018 cirka åtta personer på plats.

Irak

Det svenska bidraget i Irak utgörs av en styrka om cirka 70 personer med uppgift att utbilda det irakiska försvaret i syfte att bidra till dess förmåga att stå emot den militanta islamistgruppen IS framryckning. Styrkan ska, om behov uppstår, kunna förstärkas tillfälligt av en styrka bestående av högst 120 personer.

Kongo-Kinshasa – Monusco

FN:s säkerhetsråd skapade först insatsen Monuc i syfte att övervaka genomförandet av eldupphörsavtalet, som undertecknades den 10 juli 1999 av Kongo-Kinshasa, Rwanda, Uganda, Angola, Zimbabwe och Namibia. När avtalet senare undertecknade...

Kosovo – KFOR

KFOR har bland annat omfattat stöd till återvändande flyktingar, minröjning, mediciniskt stöd, samla in vapen, skydda religiöst betydelsefulla platser samt stödja uppbyggnad av civila institutioner. Efter Kosovos självständighetsförklari...

Mali – EUTM

I insatsen deltar omkring 75 instruktörer från 24 nationer med bland annat från Storbritannien, Spanien, Finland, Sverige och Litauen. Försvarsmakten deltar med högst 15 personer och för närvarande finns cirka sju instruktörer och...

Mali – Minusma

Det svenska styrkebidraget utgörs av ett underrättelseförband, ett flygtransportförband och en nationell stödenhet, och uppgår till ungefär 310 personer.

Mellanöstern – Untso

I maj 1948 krävde FN:s säkerhetsråd ett omedelbart slut på våldsamheterna som uppstått efter deras förslag att dela Palestina i två stater, en arabisk och en judisk. Tidigare samma månad hade den Israeliska staten utropat sig som...

Pakistan (Kashmir) – Unmogip

Mellan 1947 och 1999 har Indien och Pakistan i flera omgångar stridit om det geografiska området Kashmir. Dessutom finns det rörelser i Kashmir som vill verka för en egen stat, oberoende av Indien och Pakistan. 1948 fattade FN beslut om...

Somalia – EUTM

EUTM Somalias huvudsakliga uppgift är att bidra till kapacitetsbyggande inom försvars- och säkerhetsområdet både på regeringsnivån och då främst vid det somaliska försvarsministeriet, samt inom den somaliska försvarsmakten. EUTM Somalia...

Sydkorea – NNSC

Övervakningen av Armistice Agreement, vapenstilleståndsavtalet mellan Nord- och Sydkorea, sköts av NNSC, Neutral Nations Supervisory Commission. NNSC består i dag av tre nationer, Sverige och Schweiz, vilka vardera bidrar med fem...

Sydsudan – Unmiss

Högkvarteret är placerat i huvudstaden Juba. Totalt tio bataljoner är grupperade i landet med tyngdpunkt i de nordöstra delarna. Sverige bidrar mer cirka två personer. Insatsen grundar sig på fyra resolutioner i FN:s säkerhetsråd...

Västsahara – Minurso

Västsahara är beläget i nordvästra delen av Afrika omgivet av Marocko, Mauretanien och Algeriet. Spanien kontrollerade området fram till 1976 men lämnade området efter en långvarig väpnad konflikt med gerillarörelsen Frente Polisario (Frente Popular para la Liberción de Saguia el-Hamra y de Rio de Oro). Mauretanien och Marocko ryckte in i området och Polisario upptog strid med de nya härskarna.