Militärregion Väst

Militärregion Väst omfattar Västra Götalands, Hallands, Örebro och Värmlands län. Regionens stab finns vid Skaraborgs regemente, P 4, i Skövde. Överste Bengt Alexandersson är chef för Militärregion Väst.

Patrull i centrala Göteborg under samverkansövningen Emerentia 15 i Göteborg. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Staben leder insatser vid exempelvis större olyckor eller i krig.

Den regionala stabens huvudsakliga uppgift är att:

  • Samverka med regionala och lokala aktörer, såsom länsstyrelser, kommuner och landsting
  • Leda säkerhets- och underrättelsetjänst inom regionen
  • Leda underställda hemvärns- och insatsförband
  • Genomföra regional försvarsplanering och stödja högre chef med försvarsplanering
  • Stödja operativ och taktisk chef som löser uppgift inom regionen

I regionen hittar du enheterna:

 Inom regionen finns även lokal representation av förbanden:

Sidor på denna webbplats
Stöd till samhället

Externa länkar
Stöd till samhället
Lagen om skydd mot olyckor
Stöd till polisen vid terrorbekämpning

 

Kontaktuppgifter

Regional stab väst
Box 604
541 29 Skövde

0500-465000

e-post: mrv-stab@mil.se

 

Vår organisation

Här finns vi

Försvarsmakten finns i Sverige och i hela världen. Information om alla förband, skolor och centrum finns här.

Hitta oss