Specialförbandssystemet kan verka i riskmiljöer som är såväl fysiskt, psykiskt som politiskt högre än vad som normalt kan accepteras för reguljära förband. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd.

Förbandet är lokaliserat i Karlsborg. Särskilda operationsgruppen bildar tillsammans med specialförbandsledningen Försvarsmaktens specialförband. Specialförband sätts in för att uppnå specifika, väldefinierade och ibland tidskritiska resultat av militärstrategisk eller operativ betydelse som inte kan lösas av reguljära förband eller vapensystem.

Särskilda operationsgruppen kan också verka inom multinationella insatser och ska där kunna bidra med en behovssammansatt grupp, en så kallad Special Operations Task Group. Insatsstyrkans sammansättning beror på vilken eller vilka uppgifter som ska lösas. Det innebär att soldaterna måste kunna uppträda i olika styrkesammansättningar. För att kunna lösa komplexa uppgifter behövs enheter för ledningsstöd, logistik samt flyg- och sjötransporter. Dessa stödjande enheter är särskilt uttagna, utbildade och utrustade och finns organiserade vid vissa av Försvarsmaktens reguljära organisationsenheter.

Särskilda operationsgruppens främsta egenskaper är hög kvalitet, hög tillgänglighet, rörlighet, flexibilitet och anpassningsförmåga. Förbandet har lätt utrustning för att kunna ha en stor rörlighet, såväl strategiskt som taktiskt. Inom specialförbanden strävar man efter enkelhet såväl i planering som i genomförande, oförutsägbarhet genom okonventionella och flexibla metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet i genomförandet. På grund av de särskilda uppgifter som specialförbanden förväntas klara av, krävs en hög beredskap.

Operationssäkerhet är mycket viktigt för Försvarsmaktens specialförband. Det innebär bland annat att många uppgifter om vad förbandet klarar av, hur de arbetar och vilken utrustning de har, är belagt med sekretess för att förbandet ska kunna lösa sina uppgifter.

Särskilda operationsgruppen rekryterar årligen, under september till november, lämplig personal till specialförbandsoperatör, understödsoperatör och underrättelseoperatör. Efter en omfattande urvalsprocess genomförs en 12 månader lång utbildning. Efter godkänd utbildning placeras du som operatör vid förbandet.  

Särskilda operationsgruppen rekryterar även civil och militär personal för befattningar inom olika supportfunktioner samt till ledning och stab. Dessa personalkategorier genomför andra typer av uttagningar och utbildningar än vad operatörskategorierna gör.

Personalen är specialförbandens absolut viktigaste resurs. Väl motiverade, utbildade och utrustade samt fysiskt och psykiskt starka medarbetare är en förutsättning för de uppgifter som förbanden har att lösa. Inom specialförbanden krävs det i många fall mer av alla medarbetare.

Fakta Särskilda operationsgruppen
  • Förkortning: SOG
  • Ort: Karlsborg