Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Den grundläggande utbildningen till specialist- och reservofficer är både teoretisk och praktisk. Under utbildningen på MHS H läggs särskild vikt vid den militära professionen och yrkesrollen där det gäller att bland annat träna förmågan att leda, utbilda och handleda soldater, sjömän och gruppbefäl. Försvarsmaktens värdegrund och den egna rollen som föredöme och förebild är andra viktiga delar av utbildningen.

Under den högre specialistofficersutbildningen ligger tyngdpunkten på att förbereda den blivande förvaltaren att kunna ingå i stabs- och ledningsfunktioner på taktisk nivå som tjänstegrensföreträdare och rådgivare till högre chef.

Militärhögskolan i Halmstad stödjer Högkvarteret i att leda och samordna all specialist- och reservofficersutbildning i Försvarsmakten med målet att bedriva en relevant och rättssäker utbildning av hög kvalitet som motsvarar både krigsförbandens krav och individens förväntningar på personlig utveckling i professionen.

Försvarsmakten har länge fått erkännande och respekt för sitt fokus på ledarskap och lärande. Hos oss finns Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE). De utvecklar ständigt dessa områden med uppdrag att ha ett brett Försvarsmaktsperspektiv. Nu fokuserar vi bland annat på ledarskapsutveckling på alla nivåer och i många former, på yrkesutveckling genom handledning, på kurser med blandad pedagogik där teknik och traditionell undervisning samsas, på att öka användningen av Försvarsmaktens lärportal och lärplattform, samt att med appar och andra moderna utbildningsmetoder ta tekniken till hjälp för att lära oss med högre kvalitet till lägre kostnader.

Notiser Från Militärhögskolan Halmstad

Ny chef vid Militärhögskolan i Halmstad
5 april201817:11

Efter nästan fyra år lämnade överste Tommy Karlsson idag över ledningen för Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) till överste Anders Stach som tillbringat de senaste två åren i världspolitikens centrum vid den hårt bevakade stilleståndslinjen mellan Nord- och Sydkorea. Nu väntar helt andra uppgifter.

Det är så klart stor skillnad att gå från uppdraget i Sydkorea, som är strategiskt säkerhetspolitiskt, till att bli chef vid MHS H, konstaterar Anders Stach. Det som verkligen driver mig är att jobba med människor, vilket jag får direkt möjlighet till nu på MHS H. I det avseendet finns definitivt likheter oavsett om man jobbar internationellt, nationellt eller på strategisk eller taktisk nivå. Jag ser mycket fram emot min tjänstgöring vid MHS H eftersom jag känner varmt för utbildning och utveckling av Försvarsmaktens personal, den absolut viktigaste nyckeln till att Försvarsmakten ska lyckas med sitt uppdrag från regering och riksdag att öka den operativa förmågan.

MHS H har en nyckelroll i personalförsörjningen av Försvarsmakten och har påbörjat en tillväxtfas där fler medarbetare ska anställas för att kunna utbilda och utveckla ännu fler medarbetare till Försvarsmaktens krigsförband, en process som fortsätter under ny ledning.
– Jag tar över ett välskött förband med en professionell personalkår, en utvecklad målbild mot 2025 och en verksamhet som pågår året runt utan uppehåll, konstaterar Anders. Jag har uppfattat uppdraget och tar mig an chefskapet med stor ödmjukhet, men också med en stark vilja och framåtanda. Jag ser mig ha kunskap och erfarenhet som kommer att bidra till utveckling av verksamheten för att MHS H ska fortsätta, och i ännu större omfattning, leverera professionella och motiverade specialist- och reservofficerare till Försvarsmaktens krigsförband.

Anders Stach har erfarenhet från flera olika områden i Försvarsmakten. Underrättelse- och säkerhetstjänst har varit ett ”huvudspår”, men han har även erfarenhet från utbildningsverksamhet som utbildningsledare på Livgardet och taktik- och idrottslärare. På senare år har han varit chef för Försvarsmaktens veteranarbete och har utvecklat, byggt upp och implementerat nuvarande system för att möta veteraner och deras anhöriga. Han har bred erfarenhet av internationella insatser och kommer närmast från två års tjänstgöring i Sydkorea där han arbetat för Neutrala Nationers övervakningskommission vid stilleståndslinjen mellan Nord- och Sydkorea.

Militärhögskolan Halmstad
Fakta Militärhögskolan Halmstad
  • Förkortning: MHS H
  • Ort: Halmstad
  • Yrkesofficerare: 55
  • Civilanställda: 16
  • Reservofficerare: 9
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 89 Uppgift: Genomför grundläggande utbildning av blivande specialistofficerare. Leder och samordnar den grundläggande militära utbildningen, GMU, i Försvarsmakten.
Karta