Soldater
Soldater
Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Officer blir tilldelad ny grad
Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Den grundläggande utbildningen till specialist- och reservofficer är både teoretisk och praktisk. Under utbildningen på MHS H läggs särskild vikt vid den militära professionen och yrkesrollen där det gäller att bland annat träna förmågan att leda, utbilda och handleda soldater, sjömän och gruppbefäl. Försvarsmaktens värdegrund och den egna rollen som föredöme och förebild är andra viktiga delar av utbildningen.

Under den högre specialistofficersutbildningen ligger tyngdpunkten på att förbereda den blivande förvaltaren att kunna ingå i stabs- och ledningsfunktioner på taktisk nivå som tjänstegrensföreträdare och rådgivare till högre chef.

Militärhögskolan i Halmstad stödjer Högkvarteret i att leda och samordna all specialist- och reservofficersutbildning i Försvarsmakten med målet att bedriva en relevant och rättssäker utbildning av hög kvalitet som motsvarar både krigsförbandens krav och individens förväntningar på personlig utveckling i professionen.

Försvarsmakten har länge fått erkännande och respekt för sitt fokus på ledarskap och lärande. Hos oss finns Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE). De utvecklar ständigt dessa områden med uppdrag att ha ett brett Försvarsmaktsperspektiv. Nu fokuserar vi bland annat på ledarskapsutveckling på alla nivåer och i många former, på yrkesutveckling genom handledning, på kurser med blandad pedagogik där teknik och traditionell undervisning samsas, på att öka användningen av Försvarsmaktens lärportal och lärplattform, samt att med appar och andra moderna utbildningsmetoder ta tekniken till hjälp för att lära oss med högre kvalitet till lägre kostnader.

Militärhögskolan Halmstad
Fakta Militärhögskolan Halmstad
  • Förkortning: MHS H
  • Ort: Halmstad
  • Personal: 100
Så har vi räknat
Karta